POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
24.05.2018
Typ akce: Workshop

Dne 24. května 2018 se v prostorách hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou uskutečnilo bilaterální síťové setkání na téma „Rozvoj nabídky vzdělávání v přeshraničním regionu“. V pořadí již třetí akce tohoto typu se uskutečnila v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ a byla organizována jihočeským partnerem projektu.

Hlavním cílem setkání bylo především zprostředkování informací o možnostech čerpání prostředků z fondů EU na „Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení“ v přeshraničním regionu a podpoření spolupráce vzdělávacích subjektů.

Kromě toho měli účastníci rovněž možnost seznámit se s potenciálními projektovými partnery a navázat nová partnerství, dále v rámci diskuze rozvíjet stávající partnerství a iniciovat nové projekty, a to v úzké spolupráci se zástupci regionálních subjektů z Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Horního a Dolního Rakouska.

Nad rámec výše uvedeného byly v rámci akce také představeny aktuálně realizované projekty v oblasti vzdělávání v česko–rakouské příhraniční oblasti.

Akce se zúčastnilo 46 zástupců regionálních a vzdělávacích subjektů z česko-rakouského přeshraničního regionu.