POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
15.11.2017
Typ akce: Workshop

Odborníci z Čech, Rakouska a Německa se 15. listopadu 2017 sešli v Telči na Vysočině na přeshraničním síťovém setkání na téma „Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh“.

Odborníci na téma „Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh“ se sešli v Telči na Vysočině. Přibližně 30 odborníků z Čech, Rakouska a Německa se 15. listopadu 2017 zúčastnilo přeshraničního síťového setkání na téma „Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh“.

Setkání bylo zorganizováno v rámci realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci programu Interreg V-A AT-CZ ve spolupráci se znalostní platformou Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh Evropského regionu Dunaj-Vltava.  Jednalo se o první takovéto tematicky zaměřené setkání, které bylo zrealizováno v rámci projektu. Celkem jich bude u partnerů projektu pořádáno 10. Kromě informací o aktuální situaci na přeshraničním trhu práce a čerpání finančních prostředků z programů evropské územní spolupráce byly na programu také prezentace realizovaných projektů z oblasti trhu práce a vzdělávání na rakousko-české a bavorsko-české hranici.

Na setkání byla prezentována řada zajímavých projektů týkajících se podpory jazykového a odborného vzdělávání, zvyšování uplatnitelnosti pracovních sil ve věku 50+ na trhu práce nebo rozvoje pracovních sil v souvislosti s digitalizací a Průmyslem 4.0. Prezentované projekty dokazují, že ve společném příhraničním prostoru CZ-AT-DE se daří nejen prohlubovat již existující spolupráci, ale také navazovat novou.

Setkání se zúčastnili také zástupci organizací spolupracujících v rámci Euroregionu Centrope, kteří obohatili znalostní platformu Evropského regionu Dunaj-Vltava svými zkušenostmi a postřehy k prezentovaným tématům.

Galerie