POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
16.06.2017
Typ akce: Seminář

V pátek 16. června se v Jihlavě uskutečnil Seminář pro žadatele v rámci česko-rakouského příhraničního regionu. Zájemcům byl přiblížen Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a také Fond malých projektů.

Pro účastníky byla připravena prezentace Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Zástupce Společného sekretariátu z Brna přiblížil programové cíle, výzvy, představil jednotlivé prioritní osy, upozornil na přínosy a podmínky programu a přiblížil také uznatelné výdaje a důležité termíny. Následovala přednáška o Fondu malých projektů (FMP), který je realizován v rámci výše zmíněného programu. Zástupce administrátora FMP pro území Vysočiny se zaměřil na představení tohoto nástroje pro přeshraniční spolupráci obcí, organizací a institucí na lokální úrovni, tedy tzv. people-to-people aktivit. Detailněji se věnoval především odlišnostem a změnám oproti minulému programovacímu období 2007-13. Všechny získané informace mohou účastníci semináře využít při svých přípravách přeshraničních projektů do těchto dvou zmíněných programů, ale také při vlastní iniciativě.