POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.02.2020 - 19.02.2020
Typ akce: Workshop

Odborné workshopy k tematickému zaměření budoucího programového období 2021 – 2027 v rámci Programu spolupráce Rakousko – Česká republika

Ve dnech 18. a 19. 2. 2020 se v Jihočeském kraji uskutečnily další dva z celkem šesti plánovaných národních workshopů, jejichž hlavním cílem bylo ve spolupráci s odborníky z praxe diskutovat možné tematické nastavení budoucího programu česko-rakouské spolupráce pro období 2021 – 2027. V Jihočeském kraji byly workshopy zaměřené na téma podpory přírodního a kulturního dědictví a cestovního ruchu a na téma zdravotního systému, bezpečnostních složek a krizového řízení.

Workshopy byly realizovány ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, coby Národním orgánem Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, a se zástupci Východočeské rozvojové, s. r. o., coby zpracovatelem nového programu. Ti v první části workshopu nastínili současný stav vývoje přípravných prací a představili tematické cíle politiky pro budoucí období. V druhé části workshopu již probíhala samotná diskuze tohoto zaměření s regionálními aktéry a byly diskutovány možné způsoby jejich vhodné implementace v přeshraničním regionu. V Jihočeském kraji se akcí zúčastnilo celkem 55 osob.