POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
03.11.2022
Typ akce: Konference

Horn, 03.11.2022: 80 účastníků z Rakouska a České republiky se zúčastnilo rakousko-české konference na Campusu Horn. V rámci akce pod názvem „Kultura a udržitelný cestovní ruch – šance pro příhraniční region“ byly představeny úspěšné přeshraniční projekty mezi rakouskými a českými partnery a společně s experty z oblasti kultury a cestovného ruchu diskutovány příležitosti a možnosti rozvoje v příštích letech. Zodpovědní zástupci dotačního programu představili před zahájením nového programového období programu EU Interreg Rakousko-Česká republika 2021-2027 také jeho nové rámcové podmínky. Konference byla zorganizována společností NÖ.Regional v rámci Interreg AT-CZ projektu „Connecting regions AT-CZ“ a podpořena prostředky Evropské Unie.

Programové období Interregu Rakousko-Česká republika 2014-2020 se blíží ke konci. To bylo podnětem pro představení pěti úspěšných přeshraničních projektů v rámci této konference. Cílem projektu Connecting Nature AT-CZ bylo v souladu se strategií EU pro zelenou infrastrukturu zajistit rozsáhlé propojení stanovišť mezi dolnorakouskými vápencovými Alpami, Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty, provázat je přeshraničně a zachovat centrální stanoviště prostřednictvím koordinovaných managementových opatření.

Kulturní projekt I-Cult si klade za cíl zvýšit prostřednictvím provázané nabídky a rozvoje společných prezentačních projektů zájem o kulturní dědictví prezentované v muzeích a galeriích na obou stranách hranice.

Projekty Burgen- und Schlösserweg/Zemská cesta a Volkskultur AT-CZ/Lidová kultura AT-CZ kladou důraz na společné historické dědictví obou zemí a rozvíjí na tomto základě společné přeshraniční nabídky kulturních turistických akcí.

Projekt COL se zaměřil na vybudování centra pro obnovu společného kulturního dědictví ve Znojmě. Systematicky se zabývá udržitelnou obnovou historických objektů, areálů a obcí v příhraničí.

Všechny tyto projekty jsou příkladné a reprezentují mnoho dalších přeshraničních projektů z česko-rakouské oblasti, které realizovala řada angažovaných lidí a organizací z obou zemí a byly financovány z prostředků Evropské unie.

Druhá část konference se věnovala novému programovému období Interreg Rakousko-Česká republika 2021-2027. Pro přeshraniční projekty mezi rakouskými a českými institucemi je v příštích letech vyhrazeno přibližně 108 milionů Eur. Předkládané projekty budou z prostředků EU podpořeny ve výši až 80 %.

Pandemie koronaviru a energetická krize mají přímý dopad na odvětví kultury a cestovního ruchu. Chování hostů a jejich požadavky ohledně nabídky kulturního cestovního ruchu se za poslední 2 roky změnily, ale nabízí také nové příležitosti pro oblast kultury a cestovního ruchu. V rámci rozhovoru se čtyřmi odborníky z rakousko-českého regionu byly diskutovány aktuální výzvy a budoucí potenciál v příhraniční oblasti.

šeobecně však aktéři z oblasti kultury a cestovního ruchu vnímají nadcházející roky optimisticky. Program Interreg Rakousko-Česká republika se v rámci vlastní prioritní osy zaměřuje cíleně na tuto oblast a obě strany chtějí prostřednictvím inovativních přístupů, jako jsou přeshraniční školení a kvalifikační opatření, a zvýšeným využitím digitalizace a rozvojem společných nových kulturních a turistických nabídek zvýšit počet návštěvníků a noclehů v příhraniční oblasti.

Galerie