POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.06.2022 - 22.06.2022
Typ akce: Workshop

22. června 2022 se konal v Brně bilaterální workshop, který řešil jedno z důležitých témat současnosti – „Ochrana životního prostředí“.

Ve středu 22.06.2022 organizoval Jihomoravský kraj jakožto projektový partner projektu ConnReg AT-CZ již poslední z řady bilaterálních workshopů pro období 2021-27 v rámci programu Interreg Rakousko – Česko, tentokrát tematicky zaměřený na ochranu životního prostředí, zejména na problematiku eliminace klimatických změn a ochrany biodiverzity.

Workshop se konal v tematicky příhodných prostorách Otevřené zahrady Nadace Partnerství. Jednání zahájil a přítomné přivítal Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje, který vyzdvihl důležitost tématu ochrany životního prostředí a zmínil několik oblastí, které by nejen ze strany Jihomoravského kraje bylo zajímavé realizovat právě ve spolupráci s Rakouskem.

Důležité informace o aktuálním stavu programu Interreg AT-CZ zazněly v rámci vystoupení zástupkyně Národního orgánu, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Andrea Hanousková). Čerstvou novinkou byla mj. informace o schválení programu ze strany Evropské komise dne 16.06.2022. Pozvání přijalo na padesát účastníků z nejrůznějších institucí zabývajících se problematikou životního prostředí – zástupci vysokých škol, národních parků, nadací pro ochranu životního prostředí, správci příhraničních vodních toků a další.

Akce se zúčastnili zástupci potenciálních partnerů z celého programového území - Jihomoravského a Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a také z Dolního Rakouska, Horního Rakouska a Vídně. Účastníci měli možnost prezentovat své potenciální projektové záměry, které by rádi v nejbližším horizontu realizovali společně se svými přeshraničními projektovými partnery. Ti, kteří ještě svého partnera nemají, měli možnost navázat kontakt s některými z účastníků a zároveň v rámci diskuse zjistit potenciál a možnosti, jak projekt správně připravit a následně realizovat. Po celou dobu byli účastníkům k dispozici zástupci regionálních subjektů a Společného sekretariátu, s nimiž měli možnost řešit nejrůznější dotazy.

Galerie