POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.11.2018
Typ akce: Workshop

Dne 19. listopadu 2018 se v prostorách krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně konalo bilaterální síťové setkání na téma „Rozvoj lidských zdrojů v česko-rakouském přeshraničním regionu“ zaměřené na oblast vzdělávání, která byla organizována jihomoravským projektovým partnerem v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ.

Hlavním cílem setkání bylo především seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti vzdělávání v česko-rakouském příhraničí a s možnostmi spolupráce v této oblasti.

V rámci akce byly rovněž představeny aktuálně realizované projekty v oblasti vzdělávání, a to za účasti zástupců z jižní Moravy, jižních Čech, Vysočiny, Horního a Dolního Rakouska a města Vídně. Akce se zúčastnilo 70 zástupců, především ze základních, středních a vysokých škol z česko-rakouského přeshraničního regionu, ale také zástupci hospodářských komor a organizací aktivně spolupracujících se školskými zařízeními, které jsou zaměřeny na podporu vzdělávání zejména v oblastech technických a přírodovědných oborů s cílem podpořit zájem mládeže o tyto obory a zvýšit tak potenciál jejich uplatnění na trhu práce.

V odpoledním bloku probíhaly aktivní workshopy ve 3 skupinách, kde měli účastníci možnost prezentovat své projektové záměry a navázat kontakty na své potenciální projektové partnery. Workshopy probíhaly za aktivní podpory regionálních koordinátorů ze všech krajů a zemí společného přeshraničního území. Na místě byly navázány kontakty a iniciovány přinejmenším 4 projektová partnerství.

Galerie