POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
03.05.2020 - 08.05.2020
Rakouský partner Bioforschung Austria představí na konferenci EGU 2020 ve Vídni (3. 5. - 8. 5. 2020)výsledky projektu INTEKO, a to měření zralosti kompostu metodou NIRS.
Typ akce: Konference
07.06.2019
V krajích Vysočina, Jihomoravském a Jihočeském vyšla v deníku Mladá Fronta Dnes samostatná příloha projektu INTEKO
Typ akce: Tisková zpráva
07.06.2019
V odborném týdeníku Zemědělec byla publikována příloha o výsledcích projektu INTEKO.
Typ akce: Tisková zpráva
07.06.2019
V květnovém čísle odborného časopisu Odpady byl publikován článek o projektu INTEKO a jeho výsledcích.
Typ akce: Tisková zpráva
04.06.2019 - 05.06.2019
Ve dnech 4. - 5. června 2019 se konala v Náměšti nad Oslavou konference "Uzavírání koloběhu, jako strategie pro přizpůsobení se klimatu a dlouhodobé zajištění zemědělských podniků". První den jsme navštívili kompostárnu Lobau ve Vídni, pracoviště Bioforschung Austria a zemědělský podnik Anzböck v Dolním Rakousku. Druhý den konference probíhal v Náměšti nad Oslavou a všichni partneři projektu představili výsledky, kterých zatím v projektu dosáhli.
Typ akce: Konference
25.04.2019 - 25.06.2019
Dne 25. dubna 2019 se v Náměšti nad Oslavou konalo další setkání k problematice řešení čistírenských kalů, jako zdroje fosforu. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci ÚKZUZ, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Státního zdravotního ústavu, provozovatelů ČOV i technologií pro zpracování kalů.
Typ akce: Kulatý stůl
05.03.2019 - 05.03.2019
Seminář k výsledkům projektu: „Jak zlepšit obsah humusu na vlastních pozemcích”
Typ akce: Seminář
04.03.2019 - 04.03.2019
Seminář k aktuálním výsledkům projektu - Aplikace ekoinovací projektu INTEKO do praxe
Typ akce: Seminář
19.02.2019 - 19.02.2019
V rámci inovace technologií pro recyklaci fosforu jsme navštívili a seznámili se s provozem funkčního pyrolýzního zařízení pro zpracování čistírenských kalů s kvalitním výstupem - biouhlem. Toto zařízení se nachází na čistírně odpadních vod ve městě Linz - Unkel.
Typ akce: Workshop
24.10.2018 - 24.10.2018
V rámci této exkurze jsme spolu s cca 50 účastníky navštívili kompostárnu v Lobau, BIO Forschung Austria – arénu kořenů, demonstrační parcelky s čistými a směsnými kulturami plodin pro zelené hnojení či jako meziplodiny , ukázky zařazení meziplodin do osevních postupů – bio podnik (Stockerau), konvenční podnik s No-till (Stockerau) a bio podnik (Bergau)
Typ akce: Ostatní
24.09.2018 - 24.09.2018
24.9.2018 se v zemědělském podniku Senagro a.s. v Senožatech konal kulatý stůl na téma využití kompostu v pásmech ochrany vod.
Typ akce: Kulatý stůl
19.09.2018 - 19.09.2018
První den mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady 2018 byl věnován projektu INTEKO. Účastníci konference navštívili výzkumné lokality projektu - kompostárny Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Židlochovice a Nová Ves.
Typ akce: Konference
22.08.2018 - 22.08.2018
Dne 22. srpna 2018 jsme organizovali exkurzi po kompostárnách v Dolním Rakousku. Této akce se zúčastnili partneři BFA a Mendelu a zástupci veřejných subjektů a výzkumných institucí z ČR.
Typ akce: Ostatní
19.06.2018 - 20.06.2018

Typ akce: Ostatní
24.05.2018 - 24.05.2018
Na konci května proběhla prezentace projektu INTEKO v rámci projektového dne na farmě Regent plus Žlutice s.r.o.
Typ akce: Prezentace
08.04.2018 - 12.04.2018
V rámci veletrhu TECHAGRO 2018 jsme pořádali kulatý stůl s tématikou našeho projektu. Na našem stánku se střídali odborníci, kteří měli nejenom připravené pravidelné prezentace, ale také živě diskutovali a odpovídali na dotazy návštěvníků.
Typ akce: Kulatý stůl
28.03.2018 - 05.04.2018
Oznamujeme změnu termínu pro podání nabídek v zadávacím řízení Grafika - tisk! Plánovaný nejzazší termín pro předložení nabídek 30.3.2018 – je dnem státního svátku. Za toto nedopatření se omlouváme a sdělujeme následující: U zadávací dokumentace se mění ustanovení bodu 6. Podmínky pro podání nabídek Bod d) Lhůta pro podání nabídky se MĚNÍ USTANOVENÍ – ustanovení nově zní – KONČÍ DNE 5.4.2018 v 10:00 hodin. Děkujeme za pochopení
Typ akce: Tisková zpráva
15.03.2018 - 30.03.2018
Dnes byly odeslány výzvy k podání nabídek v rámci uzavřeného výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Grafika a tisk“. Dokumentace je uveřejněna na webových stránkách www.zeraagency.eu a níže
Typ akce: Tisková zpráva
08.03.2018 - 26.03.2018
Dnes byly odeslány výzvy k podání nabídek v rámci uzavřeného výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Překlady a tlumočení“. Dokumentace je uveřejněna na webových stránkách www.zeraagency.eu a níže
Typ akce: Tisková zpráva
11.12.2017
Dne 11. prosince 2017 se v CETT v Náměšti nad Oslavou konalo pracovní setkání Skupiny pro harmonizaci legislativ BRO.
Typ akce: Workshop
20.09.2017 - 22.09.2017
Projekt INTEKO byl představen na Mezinárodní konferenci Biologicky rozložitelné odpady.
Typ akce: Prezentace
01.09.2017
Vybavení laboratoře na pracovišti CETT, ZERA z.s.
Typ akce: Tisková zpráva
17.07.2017 - 28.07.2017
Dnes byly odeslány výzvy k podání nabídek v rámci uzavřeného výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Analýzy půdních vzorků“. Dokumentace je uveřejněna na webových stránkách www.zeraagency.eu
Typ akce: Tisková zpráva
01.06.2017 - 19.06.2017
Na profilu zadavatele ZERA - zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. byla zveřejněna Výzva a zadávací dokumentace ke zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku Laboratorní vybavení
Typ akce: Tisková zpráva
12.01.2017 - 12.01.2017
Pracovní skupina odborníků pro řešení problematiky zpracování a využití čistírenských kalů.
Typ akce: Ostatní
27.09.2016 - 27.09.2016
Dne 27. 9. 2016 proběhlo u lead partnera projektu INTEKO, ZERA z. s., jednání Kick off meeting. Jednání se zúčastnili zástupci ZERA z. s. Náměšť nad Oslavou, BFA Vídeň, MENDELU Brno, Agroklastr Vysočina a ARGE Kompost & Biogas Österreich.
Typ akce: Ostatní