POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
25.04.2019 - 25.06.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 25. dubna 2019 se v Náměšti nad Oslavou konalo další setkání k problematice řešení čistírenských kalů, jako zdroje fosforu. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci ÚKZUZ, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Státního zdravotního ústavu, provozovatelů ČOV i technologií pro zpracování kalů.

Galerie