POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Přílohy k Publicita projektu_časopis ODPADY

Přílohy k Publicita projetku_příloha týdeníku Zemědělec

Přílohy k Publicita projektu_příloha Mladé Fronty Dnes

Přílohy k Konference Uzavírání koloběhu

Přílohy k Seminář k výsledkům projektu: „Jak zlepšit obsah humusu na vlastních pozemcích”

Přílohy k Seminář k výsledkům projektu "Jak zlepšit obsah humusu na vlastních pozemcích"

Přílohy k Pracovní setkání _ skupina pro harmonizaci legislativ BRO

Přílohy k Mezinárodní konference biologicky rozložitelné odpady 2017