POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.09.2017 - 22.09.2017
Typ akce: Prezentace

Projekt INTEKO byl představen na Mezinárodní konferenci Biologicky rozložitelné odpady.

Od 20. do 22. září se v Náměšti nad Oslavou konal již 13. ročník Mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady, pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a rektora Mendelovy univerzity Brno Prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. Konferenci pořádá společnost ZERA a zúčastnilo se téměř 130 posluchačů z řad odborné veřejnosti, zástupců samosprávy, legislativců, apod. Projekt INTEKO představila Ing. Květuše Hejátková v rámci hlavního přednáškového dne.

Galerie