POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.01.2017 - 12.01.2017
Typ akce: Ostatní

Pracovní skupina odborníků pro řešení problematiky zpracování a využití čistírenských kalů.

První setkání odborníků ohledně zpracování a využití čistírenských kalů. K jednání byli přizváni: - Ing. Michaela Budňáková, Ministerstvo zemědělství ČR - Ing. Josef Svoboda, Ph.D., ÚKZUZ - Jan Káňa, Biouhel CZ, s.r.o. - Ing. Josef Klíma, První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. - Ing. Rudolf Tábor a Ing. Dalibor Polívka, Manetech CZ s.r.o. - Ing. Jan Foller, Vodárenská akciová společnost, a. s.

Galerie