POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
24.10.2018 - 24.10.2018
Typ akce: Ostatní

V rámci této exkurze jsme spolu s cca 50 účastníky navštívili kompostárnu v Lobau, BIO Forschung Austria – arénu kořenů, demonstrační parcelky s čistými a směsnými kulturami plodin pro zelené hnojení či jako meziplodiny , ukázky zařazení meziplodin do osevních postupů – bio podnik (Stockerau), konvenční podnik s No-till (Stockerau) a bio podnik (Bergau)

Galerie