POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.02.2019 - 19.02.2019
Typ akce: Workshop

V rámci inovace technologií pro recyklaci fosforu jsme navštívili a seznámili se s provozem funkčního pyrolýzního zařízení pro zpracování čistírenských kalů s kvalitním výstupem - biouhlem. Toto zařízení se nachází na čistírně odpadních vod ve městě Linz - Unkel.

Galerie