POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
17.10.2019 - 18.10.2019
Závěrečná konference projektu RIAT-CZ se konala ve dnech 17. - 18.10. 2019 v Hnanicích u Znojma.
Typ akce: Konference
17.07.2019
Protein Data Bank (PDB) je jediný globální archiv experimentálně určených trojrozměrných (3D) strukturních dat biologických makromolekul. Tento workshop je určen jak pro pokročilé uživatele PDB, tak pro začátečníky.
Typ akce: Workshop
27.06.2019 - 28.06.2019
Dvoudenní workshop zaměřený na praktické využití bio.tools, uceleného registru výzkumného softwaru a databází.
Typ akce: Workshop
13.06.2019
3rd Austrian Plant Phenotyping Meeting (APPN)
Typ akce: Konference
29.05.2019
MicroScale Thermophoresis (MST) je nová metoda pro měření molekulární interakce in vitro, která je k dispozici na Vienna BioCenter Core Facilities(VBCF) od roku 2013. Tento workshop je určen pro začátečníky i zkušené uživatele MST. Odpolední session s přítomnými odborníky mělo za cíl diskutovat o experimentech a pomoci uživatelům analyzovat jejich vlastní soubory dat.
Typ akce: Workshop
03.05.2019

Typ akce: Konference
25.03.2019
Praktický workshop pro využití 15,2 T MRI skeneru.
Typ akce: Workshop
07.03.2019 - 08.03.2019
Animální centrum FNUSA-ICRC a Preclinical Phenotyping Facility VBCF uspořádaly 7.–9. března v Brně seminář o kognitivním a behaviorálním screeningu hlodavců a o tom, jak aplikovat koncept 3R.
Typ akce: Workshop
01.03.2019 - 31.08.2019
Během šestého monitorovacího období jsme zorganizovali celkem 10 workshopů a seminářů pro projektové partnery.
Typ akce: Workshop
05.02.2019 - 06.02.2019
Workshop poskytl podrobný úvod k provozním principům a instrumentálním konfiguracím potřebným pro konfokální Raman zobrazování spolu s korelačními technikami. Během workshopu proběhla rovněž demonstrace zařízení.
Typ akce: Workshop
25.01.2019
Účastníci kursu se dozvědeli, jak vytvářet informativní vědecká schémata v R. Školení bylo vedeno Dr Andrásem Aszódim.
Typ akce: Školení
19.01.2019
Core facility Advanced Microscopy uspořádala workshop zaměřený na mikroskopické techniky využivající fluorescenci. Na workshopu přednášela řada mezinárodních expertů a zástupců firem v oblasti mikroskopie. V rámci workshopu proběhla demonstrace fluorescenčních mikroskopů.
Typ akce: Workshop
11.01.2019
Seminář pod vedením předního experta na lattice light sheet mikroskopii z University of North Carolina Dr. Wesley Leganta. Dr. Legant představil nejen nejnovější trendy v light sheet mikroskopii, ale také ukázal řadu 3D výsledků této metody (obrázky a videa buněčných a subbuněčných procesů).
Typ akce: Seminář
30.11.2018
Core Facility Next Generation Sequencing - ve spolupráci s partnerským Centrálním zařízením Genomics v CEITECu vyvinula novou službu „Single Cell Sequencing“ Zájemci o tuto službu získají podrobné informace o nové službě, jako jsou protokoly, postupy, výhody, účely.
Typ akce: Seminář
29.11.2018
Cílem tohoto semináře bylo představení možností, které nabízí core facility Plant Sciences v Brně, a to zvláště v oboru simulací různých environmentálních podmínek v růstových komorách a fenotypování rostlin za těchto podmínek.
Typ akce: Seminář
14.11.2018
Core Facility Biomolecular Interactions and Crystallization (CEITEC-MU) a Protein Technologies (VBCF)si Vás dovolují pozvat na sérii přednášek zaměřených na aplikaci pokročilých metod v biologických vědách - od CRISPR / Cas9 přes rozdíly mezi různými typy tagů až po možné metody pro přiřazení funkcí neznámým proteinům. Budou prezentovány metody ve strukturní virologii, stejně jako problémy při studiu peptidů interagujících s membránou.
Typ akce: Seminář
01.10.2018 - 30.09.2019
Služby, které byly vyvinuty během prvních dvou let projektu, byly následně nabídnuty v režimu "open access" akademickým uživatelům. K datu 30.09.2019 bylo schváleno celkem 31 žádostí o open access projekt, 30 projektů již bylo úspěšně dokončeno.
Typ akce: Ostatní
24.09.2018 - 24.09.2018
Zpráva o dokončených pilotních projektech.
Typ akce: Ostatní
24.09.2018 - 24.09.2018
Zpráva o dokončených pilotních projektech.
Typ akce: Ostatní
24.09.2018 - 24.09.2018
Zpráva o dokončených pilotních projektech.
Typ akce: Ostatní
24.09.2018 - 24.09.2018
Zpráva o dokončených pilotních projektech.
Typ akce: Ostatní
24.09.2018 - 24.09.2018
Zpráva o dokončených pilotních projektech.
Typ akce: Ostatní
24.09.2018 - 24.09.2018
Zpráva o dokončených pilotních projektech.
Typ akce: Ostatní
24.09.2018 - 24.09.2018
Zpráva o dokončených pilotních projektech.
Typ akce: Ostatní
24.09.2018 - 24.09.2018
Zpráva o dokončených pilotních projektech.
Typ akce: Ostatní
24.09.2018 - 24.09.2018
Zpráva o dokončených pilotních projektech.
Typ akce: Ostatní
24.09.2018 - 24.09.2018
Zpráva o dokončených pilotních projektech.
Typ akce: Ostatní
24.09.2018 - 25.09.2018
Dvoudenní konference v Mikulově pro projektové partnery a potenciální uživatele nově vyvinutých služeb s cílem představit výsledky pilotních projektů. Zároveň proběhla schůze Řídícího výboru projektu.
Typ akce: Konference
01.09.2018 - 28.02.2019

Typ akce: Ostatní
31.07.2018 - 02.08.2018
Třídenní workshop pro externí uživatele výzkumných infrastruktur, kteří ve ssém výzkumu využívají exomové sekvenování.
Typ akce: Workshop
27.06.2018
Viceprezident společnosti Magnetic Insight Inc., USA, Matthew Smith předal posluchačům novinky v oblasti Magnetic Particle Imaging.
Typ akce: Seminář
27.06.2018 - 29.06.2018
Workshop pořádaný pro projektové partnery s cílem představení a demonstrace technik a přístrojů PECVD, LPCVD, SPUTTERING, RAITH 150 II, FIB facility Nano v CEITEC-VUT, Brno.
Typ akce: Workshop
18.06.2018 - 19.06.2018
Praktický workshop zaměřený na přípravu Chip-Seq knihovny
Typ akce: Workshop
30.05.2018 - 30.05.2018
Workshop zaměřený na prezentaci a demonstraci zobrazovací techniky FLIM.
Typ akce: Workshop
23.05.2018 - 25.05.2018
Kvalita vzorku je důležitým krokem pro získání kvalitních dat z následných technik a pro reprodukci vašich výsledků. Kontrola čistoty vzorku pomocí SDS-PAGE by však neměla být jedinou kontrolou kvality, kterou děláte! Minimálně byste měli zkontrolovat homogenitu vašeho vzorku, správné složení, tepelnou stabilitu, optimalizovat pufr a určit oligomerní stav vašeho vzorku.
Typ akce: Workshop
15.05.2018 - 18.05.2018
Praktické workshopy organizované Animálním centrem FNUSA-ICRC v v Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Typ akce: Workshop
17.04.2018 - 18.04.2018
Setkání a praktický workshop na téma fenotypování kořenů rostlin.
Typ akce: Konference
28.02.2018 - 19.04.2018
Z důvodu velkého zájmu byla v průběhu února - dubna 2018 organizována další dvě bioinformatická školení.
Typ akce: Školení
16.01.2018 - 16.01.2018
Od prvních legendárních pokusů Roberta Hookea na korkových buňkách před více než 350 lety se rostlinná mikroskopie posunula do výrazně jiných dimenzí. Workshop „Moderní rostlinná mikroskopie“ umožnil pozvat 6 vedoucích výzkumníků v oblasti rostlinné mikroskopie a spektroskopie, kteří prezentovali jejich poslední objevy a metody, které umožnňují nahlédnout do komplexních procesů biologie rostlin.
Typ akce: Konference
12.01.2018 - 12.01.2018
Facilita „Advanced microscopy“ z VBCF vlastní několik unikátních mikroskopů a má rovněž zkušenosti s nově zavedenými technikami optického zobrazování. Tato facilita také vlastní laboratoř, která vyvíjí nové optické mikroskopy a mikroskopy „šité na míru“ pro potřeby specifického výzkumu v oblasti živých věd a biomedicíny. Workshop „Stayin’ alive“ umožnil náhled do zobrazovacích metod živých biologických vzorků. Účastníci workshopu byli rozděleni do malých skupin, které po krátkém teoretickém výkladu měly možnost pozorovat demonstraci čtyř špičkových mikroskopů.
Typ akce: Workshop
24.11.2017
Dne 24. listopadu 2017 se na výzkumném institutu IST Austria v Klosterneuburg konal workshop zaměřený na výměnu zkušeností a dobré praxe mezi centrálními výzkumnými infrastrukturami IST Austria a CEITEC.
Typ akce: Workshop
14.11.2017 - 16.11.2017
Třídenní kurs zaměřený na mapování lidského mozku zahrnující teoretické přednášky a praktický nácvik několika zobrazovacích metod lidského mozku. Kurs byl určen především pro diplomové a doktorksé studenty.
Typ akce: Workshop
09.10.2017 - 10.10.2017
Ve dnech 9. – 10. října se uskutečnila společná akce spolupracujících facilit v oblasti proteinů (facilita „Protein technologies“ na VBCF a facilita „Biomolecular Interactions and Crystallization“ na CEITEC-MU) ve formě workshopu, kde došlo k výměně zkušeností a znalostí mezi pracovníky obou zúčastněných facilit a jejich častými uživateli. Akce se uskutečnila v Pavlově, ČR.
Typ akce: Workshop
20.09.2017 - 20.09.2017

Typ akce: Konference
18.07.2017 - 20.07.2017
Odborné přednášky a praktický kurs připravené centrální laboratoří VBCF Protein Technologies pro účastníky z přeshraničního regionu.
Typ akce: Workshop
20.06.2017 - 11.04.2017
U příležitosti otevření nové core facility Plant Sciences na CEITEC-Masarykova univerzita v Brně byla uspořádána konference s pozvanými odborníky v oboru molekulární biologie rostlin.
Typ akce: Konference
23.05.2017
Prvním výsledkem společné spolupráce mezi Preclinical Phenotyping Core Facility (VBCF, Rakousko) a Animálního centra - AC (FNUSA-ICRC, ČR) v rámci projektu RIAT-CZ byla organizace tohoto společného workshopu.
Typ akce: Workshop
10.05.2017 - 11.05.2017
Next Generation Sequencing je jednou z nepoužívanějších metod v biologickém výzkumu. Neustále jsou vyvíjeny nové přístroje a metody pro sekvenování. Proto odborníci z VBCF přinesli nové znalosti o sekvenování mRNA do CEITECu.
Typ akce: Workshop
10.03.2017
Dne 10. 3. 2017 byl ve Vídni uspořádána konference zaměřená na různé aspekty rostlinného fenotypování.
Typ akce: Konference
02.03.2017
Tento seminář umožnil setkání rakouské a české komunity expertů v zobrazovacích technikách se zaměřením na problémy a možná řešení v oblasti high field imaging a ultra short echo time imaging (UTE). Tato posloupnost zobrazování je atraktivní pro ultra-high silné magnetické pole, jelikož doschází k významné redukci rušivých vlivů a následně k lepší kvalitě výsledného obrazu.
Typ akce: Seminář
28.02.2017
Projekt RIAT-CZ má nový web se všemi aktuálními i nezbytnými informacemi o projektu - riat-cz.eu.
Typ akce: Novinka
22.02.2017 - 28.02.2018
Bioinformatické kursy pro uživatele z akademické a privátní sféry.
Typ akce: Školení
14.11.2016
Kick-off meeting se konal dne 14. 11. 2016 ve Vídni. Meetingu se zúčastnilo celkem 55 zástupců projektových partnerů, strategických partnerů, společností, které vyjádřily projektu podporu formou "Leters of intent", a pozvaných hostů.
Typ akce: Novinka