POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2016 - 29.02.2020

Alokované prostředky EFRR:

1 270 566,56 €

Číslo projektu:

ATCZ40

Zkratka:

RIAT-CZ

Vedoucí partner:

Vienna Biocenter Core Facilities GmbH

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Lada Fialova (lada.fialova@vbcf.ac.at)

Partneři projektu:

 • Středoevropský technologický institut - Masarykova univerzita
 • Středoevropský technologický institut - Vysoké učení technické v Brně
 • Institute of Science and Technology Austria
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

O projektu:

Projekt se zaměřuje na využití potenciálu synergických spoluprací přeshraničních výzkumných infrastruktur v oblasti věd o živé přírodě na úrovni technologické i řídící a na vytvoření a validaci udržitelného modelu přeshraniční spolupráce výzkumných infrastruktur.

Nejnovější události

17.10.2019 - 18.10.2019
Závěrečná konference projektu RIAT-CZ se konala ve dnech 17. - 18.10. 2019 v Hnanicích u Znojma.
Typ akce: Konference
17.07.2019
Protein Data Bank (PDB) je jediný globální archiv experimentálně určených trojrozměrných (3D) strukturních dat biologických makromolekul. Tento workshop je určen jak pro pokročilé uživatele PDB, tak pro začátečníky.
Typ akce: Workshop
27.06.2019 - 28.06.2019
Dvoudenní workshop zaměřený na praktické využití bio.tools, uceleného registru výzkumného softwaru a databází.
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

Vědy o živé přírodě a biotech a nanotech sektor ve zvýšené míře závisejí na podpoře výzkumných infrastruktur (VI) se specializovaným vybavením a vysoce kvalifikovanými odborníky a tento trend roste a je nevyhnutelný. Projekt přispívá ke společné výzvě přeshraničního regionu „Výzkum a inovace“ pomocí vytváření nových synergií vedoucích ke zvýšení kapacity institucí.
 
Projekt se zaměřuje na využití potenciálu synergických spoluprací přeshraničních výzkumných infrastruktur na úrovni technologické i řídící a na vztvoření a validaci udržitelného modelu přeshraniční spolupráce VI. Výsledky těchto spoluprací zvýší kvalitu a rozsah poskytovaných služeb VI, vývoje nových aplikací a zařízení a rozšíří možnosti přístupu k VI uživatelům z celého přeshraničního regionu. Tímto způsobem projekt vyváženě přispívá k rozvoji přeshraničního centra life sciences a ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu v oblasti V&V.  Dvě nejvýznačnější centra působící v VI pro biomedicínu a technologii v česko-rakouské přeshraničních region jsou Vienna Biocenter Core Facilities ve Vídni (VBCF) a Středoevropský technologický institute v Brně (CEITEC). Provedli jsme analýzu vybavení a odborností v VI, jež k sobě na obou stranách patří, a identifkovali hlavní překážky a příležitosti specifické pro tyto přeshraniční VI, které je třeba zvládnout, respektive využít, aby se posílila kvalita jejich výzkumu a nabízených služeb. Primární cílovou skupinou budou výzkumníci, pracovníci VI, a biotechnologické a nanotechnologické firmy. Projekt přispěje zejména k:

 • zvýšení znalostí v managementu VI a odborných znalostí v oblasti poskytování špičkových služeb
 • inovaci výzkumných zařízení a služeb jako výsledku společného využívání komplementárního vybavení v přeshraničním regionu
 • usnadnění přístupu k VI externím uživatelům z CZ-AT programového regionu
 • zvýšenému využívání VI uživateli přicházejícími z méně urbanizovaných oblastí 

Těchto výstupů bude dosaženo prostřednictvím 1) výměnných stáži pracovníků VI a jejich školení, 2) inovativních společných výzkumných projektů, které využívají komplementární přeshraniční odborné znalosti, a 3) workshopů a programu otevřené přístupu jako formy propagace těchto služeb.
Tyto kroky nelze uskutečnit bez přeshraniční spolupráce, protože závisejí na infrastruktuře a odborných znalostech na jednotlivých stranách, které nelze snadno replikovat. Tato spolupráce představuje jedinečnou příležitost vytvořit konkurenční výhodu pro přeshaniční region. Zapojením dalších partnerů, zejména FNUSA-ICRC a ISTA dojde k rozšíření těsné spolupráce mezi VBCF a CEITECem také na tyto instituce.

Výstupy projektu

 • Strategie pro vytvoření inovací ve výzkumných infrastrukturách v přeshraničním regionu s vynaložením minimálních investic.
 • Zlepšená znalost nejnovějších trendů v bio- a nano-technologiích v regionu
 • Přístup k VI pro externí uživatele
 • Zvýšení znalostí zúčastněných partnerských VI