POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2017 - 31.12.2019

Alokované prostředky EFRR:

560 502,75 €

Číslo projektu:

ATCZ16

Zkratka:

SIP - SME

Vedoucí partner:

FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Margarethe Überwimmer (margarethe.ueberwimmer@fh-steyr.at)

Partneři projektu:

  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
  • Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH

O projektu:

V rámci projektu vyvinou projektoví partneři na základě předchozích analýz a rozhovorů s experty nástroj, který napomůže plnému využití dostupných inovačních impulzů na základě přeshraniční spolupráce. Tím bude využit dlouhodobý inovační potenciál, zvláště na poli malých a středních podniků.

Nejnovější události

29.10.2019

Typ akce: Konference
04.04.2019

Typ akce: Ostatní
29.05.2018
Všichni partneři se setkali v Linci, aby diskutovali o průběhu projektu.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

V důsledku zvyšující se globální konkurence musí firmy neustále rozšiřovat svou nabídku o inovativní produkty a služby, aby byly schopné držet krok. Evropské, hornorakouské i jihočeské politiky, vědecko-výzkumné instituce i hospodářské subjekty se ve zvýšené míře zaměřují na problematiku služeb v inovačních procesech, aby  byla  nadále posilována konkurenceschopnost obzvláště malých a středních podniků (MSP). V obou regionech fungují inovační impulsy, jejichž  potenciál však  zůstává kvůli chybějícím zkušenostem i zdrojům na straně MSP využit  jen  z části.

Mezinárodní studie (např. MSB-Innocat) ukazují, že firmy  a vědecko-výzkumná centra v obou regionech mohou dosahovat při přeshraniční spolupráci strukturních synergií. Oba regiony mají  dostatek kapacit a a možností, avšak pro mnohé vědecko-výzkumné instituce zůstává výzvou, jak se vzájemně zasíťovat a spolupracovat s místními podniky. Často také není struktura vědecko-výzkumných center se strukturou místního hospodářství zcela v souladu.

V rámci tohoto projektu vyvinou projektoví partneři Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (EF JCU) s podporou diseminačních partnerů Business Upper Austria (Biz-Up) a Jihočeským vědecko-technickým parkem (JVTP) na základě předchozích analýz a rozhovorů s experty nástroj, který napomůže plnému využití dostupných inovačních impulzů na základě přeshraniční spolupráce. Tím bude využit dlouhodobý inovační potenciál, zvláště na poli MSP. Proto budou v každém regionu vybrány MSP,  na nichž bude vývoj nástroje na základě výsledků testován. Pomocí nástroje získají  všechny inovačně zaměřené MSP v obou regionech větší metodickou podporu k řízení inovací. Tento nástroj bude následně zpracován do  podoby softwarového nástroje, který bude po  skončení projektu dostupný zdarma online, stejně tak  jako  všechny výsledky a výstupy projektu. Krome toho bude provedena analýza Best Case s clem propagovat managment inovačních procesů. V závěru bude realizována studie poptávky k využívání přeshraničních inovačních impulsů prostřednictvím kooperací, jejíž výsledky budou prezentovány. Všechny výstupy projektu budou prostřednictvím relevantních partnerů komunikovány relevantním MSP a budou k dispozici online.

Výstupy projektu

  • Softwarový nástroj