POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2016 - 31.08.2019

Alokované prostředky EFRR:

528 958,12 €

Číslo projektu:

ATCZ38

Zkratka:

Com3d-XCT

Vedoucí partner:

FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Sascha Senck (sascha.senck@fh-wels.at)

Partneři projektu:

  • Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v.v.i, Centrum excelence Telč

O projektu:

Projekt usiluje o posílení regionálních kapacit výzkumu a vývoje a etablování přeshraničního regionu jako vůdčí evropské instance pro nedestruktivní testování dílů založené na počítačové mikrotomografii.

Nejnovější události

26.11.2019 - 26.11.2019

Typ akce: Kulatý stůl
20.10.2019 - 24.10.2019

Typ akce: Konference
22.07.2019 - 26.07.2019

Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Výroba high-tech prvků klade vysoké požadavky na kvalitu produkce, vycházející  z důkladného materiálového výzkumu. V mnoha odvětvích, např. v leteckém, automobilovém, medicínském či stavebním průmyslu, je proto důležitým úkolem nedestruktivní testování (NDT) dílů, využívající počítačovou mikrotomografii (XCT). Stále komplexnější kombinace materiálů znamenají zvyšující se nároky na NDT metody, a proto je nutné vyvíjet nové, multidisciplinární přístupy v NDT.

Systémy XCT v projektu Com3d-XCT (FHW a ÚTAM AV ČR, CET - dále jen CET) patří mezi nejmodernější rentgenové zobrazovací systémy, ve svých konfiguracích světově unikátní. Primárním cílem je vytvoření výzkumné sítě, dovolující kombinovaný výzkum komplexních  vzorků oběma systémy. V porovnání se stávajícími metodami takový přístup poskytuje mnohem úplnější prostorové informace. Bude usilováno o posílení regionálních kapacit výzkumu a vývoje a etablování přeshraničního regionu jako vůdčí evropské instance pro NDT založeném na XCT.

Přidaná hodnota pro zúčastněné regiony spočívá ve vzniku NDT centra kompetence Horní Rakousko & Kraj Vysočina. Spojení odborných znalostí z oblastí XCT a NDT umožní udržet krok se špičkovým vývojem v oblasti materiálových věd. FHW je již nyní vůdčí rakouskou institucí v oblasti NDT. Prostřednictvím přeshraničního přístupu do CET k Dual Source XCT systémům a k znalostem s vývojem XCT detektorů může být tato pozice ještě rozvinuta. CET bude profitovat z přístupu k Talbot-Lau mřížkovému interferometrickému XCT a ze zapojení do velké sítě výzkumných a průmyslových partnerů z Rakouska i Evropy. Tak mohou být získáni noví zákazníci a nové výzkumné projekty, čímž je zajištěn následný udržitelný rozvoj.

Jelikož se každý z obou unikátních XCT systémů nachází pouze ve svém regionu, je přeshraniční přístup nevyhnutelný. Jenom za předpokladu bezproblémového vzájemného přístupu k oběma zařízením mohou být vzorky skenovány na obou zařízeních, čímž lze vytěžit maximum informací. Díky úzké kooperaci mají být kromě toho vyvinuty nové softwarové metody, zaměřené především na vyhodnocování kombinovaných, multimodálních dat. Především přeshraniční mobilita studentů a kvalifikovaného personálu má přispět k tomu, aby jednotlivé myšlenky a přístupy vedly ke vzájemnému obohacení.

Kombinované, multimodální zkoumání vzorků vysoce moderními XCT-systémy ve Welsu a v Telči dovolí pracovat na dosud nezodpovězených otázkách v oblasti NDT. To platí například pro vlákny zpevňované plasty, materiály pro kostní náhrady nebo přírodní stavební materiály.

Výstupy projektu

  • Vybudování kompetenčního centra mikrotomografie (XCT)