POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.03.2017 - 29.02.2020

Alokované prostředky EFRR:

1 065 409,89 €

Číslo projektu:

ATCZ52

Zkratka:

Metabo-BL

Vedoucí partner:

Biologické centrum Akademie věd České republiky, v.v.i.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Renata Novotná (renata.novotna@bc.cas.cz)

Partneři projektu:

  • Johannes-Kelpler-Universität Linz

O projektu:

Projekt se zaměřuje na vytvoření laboratorní infrastruktury, která umožní dále rozvíjet výzkum v oblasti metabolomiky na špičkové mezinárodní úrovni.

Nejnovější události

24.06.2022 - 24.06.2022

Typ akce: Workshop
25.11.2019 - 29.11.2019
DI Armin Guntner a DI Thomas Bögl, oba studenti PhD na Institutu analytické chemie Univerzity Johannes Kepler v Linci, strávili týden (25.11.2019 až 29.11.2019) v Biologickém centru České akademie v rámci projektu Interreg ATCZ-52 METABO-BL věd v Českých Budějovicích. Současně byly analytické metody vyvinuté v Českých Budějovicích upraveny pomocí analyzátorů pro zdravotní problémy získané v rámci projektu Interreg ATCZ-52 METABO-BL, které jsou zpracovávány na Ústavu analytické chemie v Linci. Toto je první krok v programu výměny plánovaném na příštích několik měsíců, aby se zajistilo přeshraniční využívání zdrojů a know-how v projektu.
Typ akce: Školení

Podrobnější informace

Výzkum metabolismu a metabolického stavu buněk, tkání a organismů, který odpovídá úrovni dnešní vědy, staví na využití "omických" postupů zahrnovaných pod pojem metabolomika.Tato oblast výzkumu vyžaduje vysokou míru odborných znalostí vzhledem k různorodosti struktur metabolitů, komplexitě biologických vzorků a aplikovaných technologií. Regiony Jižní Čechy a Horní Rakousko na jednotlivých pracovištích partnerů disponují významnými odbornými znalostmi v dílčích oblastech metabolického výzkumu, přičemž meziregionální koordinace výzkumných aktivit může vést ke zřetelnému zvýšení efektivity všech zúčastněných partnerů. Partneři navrhují  zřídit dlouhodobou spolupráci mezi Biologickým centrem AV ČR (BC) a Univerzitou Johanna Keplera (JKU) se strategickými regionálními partnery, v jejímž rámci by měla být vytvořena dodatečná laboratorní infrastruktura, která umožní dále rozvíjet výzkum a inovace na špičkové mezinárodní úrovni.


Projekt navrhuje zřízení dvou nových komplementárních výzkumných laboratoří, vybavených špičkovými hmotnostními spektrometry pro účely "cílené" a "necílené" metabolomické analýzy. Projekt bude usilovat o dosažení 10 hlavních výstupů: (1) nová meziregionální síť METABO-BL složená pro začátek z 6 regionálních partnerů, (2) efektivnější využití dosavadních znalostí a infrastruktury, (3) zřízení 2 nových komplementárních metabolomických laboratoří v BC a JKU, (4) vytvoření dvou společných výzkumných týmů v laboratořích BC a JKU, (5) společný vývoj nových metabolomických analytických platforem, (6) společné podání výzkumného projektu, (7) ověření konceptu pomocí 3 pilotních výzkumných projektů, (8) zvýšení počtu a úrovně špičkových publikací, (9) Realizace metabolomického kurzu pro studenty, (10) Péče o udržitelný rozvoje sítě METABO-BL. Podrobné představení projektu, cíle a výstupy projektu, příloha C00/I-III, str.2-5. Efektivní využití budované infrastruktury bude zajištěno kooperací s regionálními strategickými partnery: (1) Nemocnice Č. Budějovice a.s., (2) Jihočeská univerzita, (3) Jihočeský vědecko-technický park, (4) Institut lékařské a laboratorní diagnostiky, JKU, (5), Institut bioinformatiky, JKU, (6) Institut pro analytickou chemii, Vídeňská univerzita. Realizace projektu bude zajištěna pomocí 5 pracovních balíčků, nákup vybavení a zprovoznění nových laboratoří (WP I1-I2), trénink obsluhy, implementace stávajících a vývoj nových metod (WP T1-T2 a jejich aplikace v interregionální síti a mezinárodních kooperacích. Validita konceptu bude ověřena pomocí 3 pilotních projektů (WP T3).

Výstupy projektu

  • Implemenace LAB 1 pro cílenou metabolomickou analýzu
  • Implementace LAB 2 pro necílenou metabolomickou analýzu
  • Výzkumné pojekty