POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
24.06.2022 - 24.06.2022

Typ akce: Workshop
25.11.2019 - 29.11.2019
DI Armin Guntner a DI Thomas Bögl, oba studenti PhD na Institutu analytické chemie Univerzity Johannes Kepler v Linci, strávili týden (25.11.2019 až 29.11.2019) v Biologickém centru České akademie v rámci projektu Interreg ATCZ-52 METABO-BL věd v Českých Budějovicích. Současně byly analytické metody vyvinuté v Českých Budějovicích upraveny pomocí analyzátorů pro zdravotní problémy získané v rámci projektu Interreg ATCZ-52 METABO-BL, které jsou zpracovávány na Ústavu analytické chemie v Linci. Toto je první krok v programu výměny plánovaném na příštích několik měsíců, aby se zajistilo přeshraniční využívání zdrojů a know-how v projektu.
Typ akce: Školení
27.05.2019 - 28.05.2019
Od 27.05. až do 28.05.2019 se na workshopu / minisymposiu setkala iniciativa METABO-BL ve Zvonicích Hojna Voda. Kromě rozhovorů mezi projektovými manažery o současném a budoucím průběhu projektu METABO-BL prezentovala řada studentů své pracovní oblasti. Na základě těchto prezentací byli vybráni kandidáti na výměnu studentů od brzkého počátku v rámci projektu ATCZ 52 "Infrastruktura pro metabolomický výzkum a klinickou chemii".
Typ akce: Seminář
07.03.2019 - 07.03.2019
Dne 7. března 2019 na Biologickém centru AV ČR, v. v. i. sešli zástupci řešitelských týmů za BC a JKU na výročním bilančním mítingu projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
15.10.2018 - 15.10.2018
Dne 15. října 2018 byla slavnostně otevřena Laboratoř Metabolomics METABO-BL v Institut analytické chemie Univerzity Johannese Keplera v Linci v rámci projektu Interreg "Infrastruktura pro metabolomický výzkum a lékařskou chemii”
Typ akce: Prezentace
23.05.2018 - 24.05.2018
Ve dnech 23. a 24. května 2018 se v rámci projektu ATCZ-52 Infrastruktura pro metabolomický výzkum a léčivé chemie (METABO-BL) uskutečnil první workshop AT-CZ Metabolomics na JKU v Linci.
Typ akce: Workshop
25.04.2018 - 25.04.2018
Slavnostní otevření laboratoří strategické metabolomické iniciativy v prostorách Biologického centra AV ČR, v. v. i.
Typ akce: Prezentace
14.11.2017 - 14.11.2017
První setkání strategické metabolomické iniciativy partnerů z Biologického centra AV ČR, v. v. i., Johannes Kepler Universität, Universität Regensburg a zástupců strategických partnerů.
Typ akce: Kulatý stůl
19.10.2017 - 19.10.2017
Dne 19. října proběhlo první zasedání na Vídeňské univerzitě k projektu ATCZ52, METABO-BL, během něhož se projednala koordinace dalšího postupu se strategickým partnerem prof. Christopherem Gernerem (Institut analytické chemie ve Vídni).
Typ akce: Kulatý stůl
26.09.2017 - 26.09.2017
Bernd Reichl MSc představil první výsledky projektu ATCZ52, METABO-BL u příležitosti 17. rakouských dnů chemie v Salcburku.
Typ akce: Prezentace
22.03.2017 - 22.03.2017
Na půdě Biologického centra AV ČR, v. v. i. došlo dne 22. března 2017 k úvodnímu setkání LP a PP projektu ATCZ52.
Typ akce: Kulatý stůl