POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
07.03.2019 - 07.03.2019
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 7. března 2019 na Biologickém centru AV ČR, v. v. i. sešli zástupci řešitelských týmů za BC a JKU na výročním bilančním mítingu projektu.

Na úvod setkání došlo k shrnutí dosavadní spolupráce a postup na dílčích pracech a výstupech projektu. Kromě odborných témat a bližších informací k výzkumným metodám a získávaným informacím došlo k řešení spolupráce ohledně výměny vzorků.

Tématy k plnění dílčích cílů projektu bylo mj. domlouvání stáží a metabolomického kurzu a podání společného projektu a to v návaznosti na úspěšné zahájení provozu laboratoří, které vznikly díky projektu.

Dalším bodem mítingu byla příprava dalších setkání - minisympozia (předpoklad uskutečnění 27. - 28. května 2019) a dalších.

Galerie