POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.12.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

254 337,74 €

Číslo projektu:

ATCZ276

Zkratka:

ROTCUT

Vedoucí partner:

Mendelova univerzita v Brně

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jan Tippner, jan.tippner@mendelu.cz

Partneři projektu:

  • Kompetenzzentrum Holz GmbH
  • Vysoké učení technické v Brně

O projektu:

Projekt přináší základy pro přenos výsledků lineárního řezání (vědecký přístup) do procesů rotačního řezání, které je v dřevozpracujícím průmyslu nejběžnějším způsobem obrábění.

Nejnovější události

11.11.2022
František Šebek a Petr Kubík se zúčastnili 1st International Conference on Mechanics of Solids, která byla uspořádána Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto na začátku listopadu.
Typ akce: Konference
24.10.2022
Podařilo se nám realizovat důležitá měření při rotačním řezání tvrdého dřeva,
Typ akce: Ostatní
05.06.2022 - 09.06.2022
František Šebek a Petr Kubík se zůčastnili ECCOMAS CONGRESS 2022, 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, který se v červnu konal v norském Oslu.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Empirický popis rotačního řezu

Budou provedeny experimenty s lineárním a rotačním obráběním tvrdého dřeva. Proces obrábění bude sledován pomocí vysokorychlostních kamer a snímačů síly (řezná síla a/nebo globální síla) v závislosti na zvolených parametrech (např. tloušťka třísky, řezná rychlost, úhel přeřezání vláken). Podle získaných údajů z testů tvrdého dřeva budou data analyzována. Naměřená data lze také porovnat s konvenčními výpočtovými metodami řezné síly a metodou konečných prvků. Další zpracování výsledků může zahrnovat vytvoření matematického modelu predikce a/nebo statistickou analýzu.

Konečnoprvkový model rotačního řezání tvrdého dřeva

Znalosti spojené s novým měřicím stanovištěm z HARDIS (ATCZ21) a zaměřené na lineárním řezání a dynamickém chování dřevěného materiálu mají být aplikovány na konečnoprvkové modelování rotačního řezání. Cílem je kalibrovat model materiálu, který je schopný predikce řezné síly a tvorby třísky.

 

Výstupy projektu

Experimentální analýzy

Rotační řezání bude experimentálně zkoumáno z různých úhlů pohledu. Nejdůležitější závěry budou vyvozeny ze snímků zachycených vysokorychlostními kamerami a pomocí snímače síly.

Numerické analýzy

Bude sestaven výpočtový model rotačního řezání, které je mnohem složitější v porovnání s lineárním řezáním, zejména z pohledu počtu stupňů volnosti. Tvorba třísky a řezná síla budou porovnány s experimenty.