POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.11.2019 - 31.10.2022

Alokované prostředky EFRR:

798 950,93 €

Číslo projektu:

ATCZ203

Zkratka:

AMOR

Vedoucí partner:

Vysoké učení technické v Brně

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Ing. Tomáš Götthans (gotthans@feec.vutbr.cz)

Partneři projektu:

  • Technische Universität Wien
  • FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH

O projektu:

Projekt AMOR podporuje zejména začínající, malé a střední podniky, aby vyvíjely produkty využívajících bezdrátových rádiových spojení.

Nejnovější události

03.11.2022 - 04.11.2022
Seminář o levných systémech měření EMC a RF modelování/simulaci
Typ akce: Seminář
17.10.2022 - 18.10.2022
Seminář o technologii měření EMC a nákladově efektivních systémech pro předběžné zkoušky EMC
Typ akce: Seminář
01.04.2022 - 01.04.2022

Typ akce: Kulatý stůl

Podrobnější informace

Projekt si klade za cíl posílit konkurenceschopnost malých, středních a zejména začínajících podniků v partnerských regionech Horního a Dolního Rakouska, Vídně, Vysočiny a Jižní Moravy v oblasti bezdrátových technologií. Tyto aplikace budou v nadcházejících letech měnit naše životy od eHealth (e-Zdraví), IoT až po automatizaci budov a průmyslu 4.0. Dostupné kmitočtové pásma bez licence umožňují na jedné straně příznivý a rychlý vstup na trh, na druhé straně jsou náklady na vývoj obvodů / systémů velmi vysoké. Cílem je proto snížit překážku pro vstup na trh pro začínající podniky tím, že vytvoří nákladově efektivní modelovací nástroj, který bude zahrnovat jak měřicí platformu, tak simulační modely. Navíc projekt slouží prostřednictvím seminářů k dalšímu odbornému vzdělávání. Výsledky a poznatky budou zahrnuty v učebních osnovách, např. v kurzech bude použito modelovacích nástrojů.

Výstupy projektu

Očekávané cíle projektu AMOR jsou:


1. Makro-modelovací platforma pro měření, simulaci komponentů a vysokofrekvenčních obvodů.
2. Dva veřejné semináře pro školení zaměstnanců se zaměřením na start-upy, malé a střední podniky a        zprostředkování průmyslových a výzkumných kontaktů mezi partnerskými regiony.
3. Workshop k prezentaci výsledků zainteresovaným společnostem. Instruktáž a kvalifikace personálu pro makro modelování a používání platformy.
4. Integrace makro-modelovací platformy do výuky.