POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.12.2019 - 30.11.2022

Alokované prostředky EFRR:

664 231,62 €

Číslo projektu:

ATCZ207

Zkratka:

REGGEN

Vedoucí partner:

Biologické centrum AVČR, v.v.i.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Renata Novotná

Partneři projektu:

  • Johannes Kepler Universitat Linz, Institut für Biophysik

O projektu:

Hlavním cílem navrhovaného projektu je zřízení Regionálního genetického centra (REGGEN) s využitím synergií dvou zkušených laboratoří projektových partnerů. REGGEN se zaměří především na výzkum vzácných genetických onemocnění.

Nejnovější události

27.09.2021 - 27.09.2021

Typ akce: Prezentace

Podrobnější informace

Hlavním cílem navrhovaného projektu je zřízení Regionálního genetického centra (REGGEN) s využitím synergií dvou zkušených laboratoří z Biologického centra BC CAS v Českých Budějovicích a z Univerzity Jana Keplera (JKU) v Linci. REGGEN se zaměří především na výzkum vzácných genetických onemocnění. Toto nově vytvořené výzkumné centrum bude kombinovat odborné znalosti obou laboratoří, laboratoře se budou vzájemně doplňovat a získávat nejmodernější vybavení a technologie prostřednictvím účinné koordinace know-how a financování výzkumu, což přispěje ke studiu vzácných a často neznámých onemocnění.


V souvislosti s tímto projektem se bude například zkoumat rostoucí počet škodlivých změn v genomu mužské zárodečné linie s postupujícím stářím a jejich souvislost se zvýšeným rizikem onemocnění (účinek věku otce) s použitím octomilky drozofily jako modelového organismu. Rovněž by se mělo zkoumat, zda změny ve vybraných evolučně zachovaných signálních drahách, které jsou testovány na octomilce, mohou být také spojeny se zvýšeným rizikem onemocnění u lidí.

Výstupy projektu

  • Etablování/vybudování Regionálního centra genetiky (REGGEN) - pořízení vybavení laboratoře pro vybudování Regionálního centra genetiky
  • Genetická a funkční analýza vybraných mutací
  • Ustavení a fungování expertního týmu po dobu projektu a realizace stáží
  • Publikování článků o výstupech projektu v odborných periodikách