POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 31.12.2021

Alokované prostředky EFRR:

415 976,74 €

Číslo projektu:

ATCZ226

Zkratka:

VALID

Vedoucí partner:

Universität für Bodenkultur Wien, Campus Tulln, Holztechnologie

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Rupert Wimmer

Partneři projektu:

  • Mendelova univerzita v Brně
  • Universität für Bodenkultur Wien, Campus Tulln, NAWARO Chemie

O projektu:

Tento projekt sleduje tři cíle, a to 1) budování a rozšiřování metodických dovedností, 2) vytvoření databáze materiálů a vývoj procesů pro biogenní odpadní látky a 3) zřízení VALID CENTRE, centra odborných znalostí pro lepší využití biogenních odpadních látek.

Nejnovější události

01.11.2021

Typ akce: Tisková zpráva
12.07.2021

Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Tento projekt sleduje tři cíle, a to
1) budování a rozšiřování metodických dovedností,
2) vytvoření databáze materiálů a vývoj procesů pro biogenní odpadní látky a
3) zřízení VALID CENTRE, centra odborných znalostí pro lepší využití biogenních odpadních látek. 

VALID je odvozen z „přidané hodnoty z reziduí“ a naznačuje, že v programovém regionu v obdobné formě a s narůstajícím trendem, dochází ke vzniku velkého množství hodnotných zbytkových materiálů z výroby piva, vína a zpracování dřeva. Dosavadní způsoby zhodnocování jsou často nastaveny nedostatečně, velmi často je praktikováno pouze energetické využití (spalování). Projektové týmy partnerských zemí dlouhodobě spolupracují v této oblasti, mezinárodně publikují a nyní budou zapojeni další partneři, aby se vytvořila širší síť kompetencí, která doplní analytické a procesně-technologické vybavení, čímž umožní nové možnosti spolupráce. Konsorcium pokrývá oblasti chemie přírodních látek, technologie přírodních látek, procesy technologické, jakož i biotechnologické. Ve výzkumu tak mohou být generovány super-aditivní efekty, což je pro téma interdisciplinárního projektu velice důležité. Výsledky mají enormní potenciál pro implementaci v průmyslu, vytvoření nových pracovních míst, jakož i pro regionální rozvoj. V centru pozornosti budou  stát výsledky ve formě produktů: bio-lepidla z pivovarského mláta, nanočástice ligninu, polyfenolické účinné látky z vinařského mláta, např. s fytotoxickými účinky nebo fenolická  extraktiva ze dřeva. Poslední zmíněné mohou sloužit na funkcionalizaci, např. méně-hodnotného dřeva, resp. na deskové materiály. Projekt je zaměřen na vybudování a doplnění výzkumné infrastruktury partnerů konsorcia (zejména urychlených postupů extrakce, vysoce-specifické analýzy přírodních látek, charakterizace částic a vláken čímž se rozšíří jejich vzájemné možnosti.
Hlavní konsorcium MENDELU a BOKU bude doplněno o strategické partnery IMC FH Krems GmbH a Kompetenzzentrum Holz GmbH, které jsou významnými institucemi v oblasti biotechnologií, resp. vývoje procesů. Projekt může také odkazovat na konkrétní prohlášení o podpoře několika společností z programového regionu.

Výstupy projektu

  • Vytvoření nových měřicích metod pro účinnou extrakci přírodních látek, charakterizaci částic a vláken, jakož i chemickou analýzu přírodních látek
  • Vytvoření měřicích protokolů a metodické příručky
  • Extrakční postupy pro získávání proteinů z pivovarského mláta, fenolických extraktiv ze dřeva, polyfenolů z vinařského mláta
  • Impregnace získaných přírodních látek do méně trvanlivých vzorků dřeva
  • Zřízění materiálové databáze surovin a zbytků
  • Zakomponování vláken a částic do deskových materiálů, jakož i tvarových dílů
  • Vývoj procesů pro inovativní materiály, kompozity atd.