POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.11.2021
Typ akce: Tisková zpráva

Přírodní látky a extrakty z přírodních látek jsou nanejvýš komplexní směsi. Aby je bylo možné chemicky analyzovat, je zapotřebí vysoce účinná separační metoda. Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrickou detekcí (GC-MS) je jednou z nejúčinnějších analytických technik a dokáže detekovat až několik stovek sloučenin v jedné analýze. Nicméně tato separační účinnost není dostatočná, aby vyhověla komplexnosti přírodních látek. V projektu Valid – Added Value from Residuals jsou proto vyvíjeny výkonnější metody měření, které využívají GCxGC-MS. Při tom jsou látky, které možná nebyly úplně odděleny konvenční GC-analýzou, bezprostředně převedeny na druhou GC separaci. Podmínky druhé separace jsou voleny tak, aby se co nejvíce lišily od té první. Tím se mnohonásobně zvyšuje počet separovatelných látek a molekulární rozmanitost přírodních látek může být vystihnutá úplněji.

Snímky:

1D.jpg: Konvenční, jednorozměrná GC-analýza esenciálního oleje. Každý pík vyjadřuje alespoň jednu látku. Je vidět, že některé píky se překrývají, a proto látky nebylo možné rozdělit.  

3D.jpg: Dvourozměrná GCxGC-analýza stejného oleje. Je od sebe odděleno více látek než v konvenční analýze. Kromě toho jsou jasněji rozeznatelné sloučeniny, které jsou přítomny pouze v malých množstvích.

Galerie