POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.07.2018 - 30.06.2022

Alokované prostředky EFRR:

1 016 310,20 €

Číslo projektu:

ATCZ172

Zkratka:

REEgain

Vedoucí partner:

IMC Fachhochschule Krems GmbH, Department Life Scienes - Institut für medizinische und pharmazeutische Biotechnologie

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Dominik Schild

Partneři projektu:

  • Mikrobiologický ústav AVČR, Centrum ALGATECH
  • Universität für Weiterbildung Krems (Donau Universität Krems), Zentrum für Biomedizinische Technologie
  • Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Department for General Health Studies, Institut for Water & Health

O projektu:

Vyvinutí použitelné recyklační technologie pro znovuzískávání prvků vzácných zemin z elektronického odpadu a odpadních vod

Nejnovější události

13.06.2022
Projekt REEgain získal Rakouskou cenu za udržitelnost 2022
Typ akce: Ostatní
04.05.2022
Setkání odborníků v IMC FH Krems
Typ akce: Konference
30.10.2021
Projekt Krems na světové výstavě Expo v Dubaji
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Prvky vzácných zemin jsou používány v elektronických přístrojích, jako jsou mobilní telefony, počítače a úsporné žárovky. Jejich dostupnost je však omezena a neexistují žádné způsoby recyklace, které by byly šetrné k životnímu prostředí. Z těchto důvodů si partneři projektu dali za úkol vyvinout společně s regionálním průmyslem aplikovatelné recyklační technologie, které by umožnily získat prvky vzácných zemin z elektroodpadu. Cílem je tuto technologii následně učinit využitelnou pro hospodářství v místě dopadu projektu. Region tak bude profitovat ze zisku z expertíz a z dostupnosti cenných surovin.
Z důvodu nákladné těžby, ale i nedostatečné nabídky těchto surovin na světovém trhu, ceny prvků vzácných zemin kontinuálně rostou. Aktuálně si Čínská lidová republika téměř zajistila monopol na těžbu a obchod těchto kovů. Díky nepřetržitému technickému pokroku můžeme už dnes pozorovat, že se situace v zásobování prvky vzácných zemin stává kritickou, čímž může být ohrožen budoucí rozvoj. Tomuto vývoji se chtějí postavit projektoví partneři novými technologiemi.
Ke splnění úkolu je zapotřebí sestavit mezinárodní konsorcium, které se bude skládat ze zástupců České akademie věd (Mikrobiologický ústav AV ČR), IMC Fachhochschule Krems, Donau Universität Krems (DUK) a Karl Landsteiner Privatuniversität (KL). Posláním tohoto konsorcia je najít společné řešení pro zpětné získání prvků vzácných zemin z odpadů, např. právě z elektroodpadů. Bude využita dosud nepoužitá možnost recyklace za pomoci mikroorganismů (bakterií a řas). K vyřešení tohoto komplexního problému jsou potřebné znalosti všech projektových partnerů. 4 letá doba trvání projektu vyplývá z dlouhých kultivačních cyklů a z potřeby dobré reprodukovatelnosti výsledků.


Akademie věd České republiky (AV ČR) a FH Krems budou řídit expertizu pro použití mikroorganismů. AV ČR disponuje znalostmi, které jsou nezbytné pro obohacení prvků vzácných zemin v řasách. FH  Krems využívá svých zkušeností pro stejný úkol za použití extremofilních mikroorganismů. Obě organizace poté předají biomasu obohacenou prvky vzácných zemin DUK, která je expertem v dělení těchto materiálů. Toto je nezbytné k tomu, aby mohly být separovány jednotlivé prvky vzácných zemin. KL ponese zodpovědnost za analytiku (Identifikaci a kvantifikaci prvků vzácných zemin ve vzorcích).
Aby mohla být realizována zcela nová a pro životní prostředí šetrná technologie, jsou projektoví partneři v neustálém kontaktu se strategickymi firmami. Tak může být garantováno, že budou zohledňovány potřeby trhu a technologické možnosti hospodářství v programovém regionu.

Výstupy projektu

  • Zavedení ekologicky šetrné a udržitelné technologie pro zpětné získávání prvků vzácných zemin a čištění vody od kovových iontů.
  • Transfer výsledků na podnikatele a veřejné instituce