POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2018 - 31.12.2020

Alokované prostředky EFRR:

555 155,17 €

Číslo projektu:

ATCZ175

Zkratka:

InterOP

Vedoucí partner:

Technische Universität Wien

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Holger Arthaber (holger.arthaber@tuwien.ac.at)

Partneři projektu:

  • Vysoké učení technické v Brně
  • FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH

O projektu:

Cílem projektu je posílit průmysl v oblasti bezdrátových technologií, komunikace a jejich aplikací v partnerských regionech Horního a Dolního Rakouska, Vídně, na Vysočině a Jižní Moravě.

Nejnovější události

19.01.2021 - 19.01.2021
Ukončení projektu a prezentace výsledků, návrhů, zdrojových kódu, analýz a zpráv na centrálním webu projektu http://www.interreg-interop.eu/
Typ akce: Prezentace
06.11.2020 - 06.11.2020
Dne 6.11.2020 proběhlo jednání partnerů k projektu Interop ve Vídni. Byly projednány následující body: Technické prezentace Příprava zprávy LP za období 2 Projektový management Různé Další schůzka
Typ akce: Kulatý stůl
05.03.2020 - 05.03.2020
Cílem workshopu je seznámit odbornou veřejnost se vybranými tématy softwarově definovaného rádia a prohloubit znalosti pro jeho využití v praxi. Workshop představuje Embedded Linux (Petalinux) v Zynq FPGA zařízeních od Xilinxu a zaměřuje se na problémy embedded systémů počínaje vyšším operačním systémem. Detailní informace lze najít v pozvánce.
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

Cílem projektu je posílit průmysl v oblasti bezdrátových technologií, komunikace a jejich aplikací v partnerských regionech Horního a Dolního Rakouska, Vídně, na Vysočině a Jižní Moravě. Tato odvětví se vyznačují velmi silnou konkurencí s vysokou přidanou hodnotou a krátkými výrobními cykly. Zkrácení času potřebného na vývoj je tedy klíčem k posílení konkurenceschopnosti. Výsledky navrhovaného projektu, t.j. volně přístupné nástroje, modely pro scénáře rušení, vývojové a měřicí metody, slouží tomuto hlavnímu projektovému cíli tím, že umožní snížit čas potřebný pro vývoj produktů. Pilotní studie s klíčovými firmami jedním z nástrojů spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem je v rámci projektu. Výsledky budou dále zahrnuty do osnov výuky, t.j. např. použití simulačních nástrojů a metod měření z pilotních projektů v předmětech a při zvyšování povědomí o tématu interference.

Výstupy projektu

Očekávané výstupy projektu InterOP jsou:
1. Soubor nástrojů vývojového prostředí pro simulace a emulace a metody měření, které slouží jako základ pro další vývoj.
2. Kontakt pro regulační orgány, průmysl a vědecké instituce k tématu interoperability / koexistence. Partneři projektu zajistťují udržitelnost znalostí know-how o projektu i po jeho dokončení. K tomu slouží webové stránky, které obsahují informace o seminářích a službách, výsledky a postupy, které budou volně přístupné.
3. Tři veřejné semináře a výměna kontaktů mezi průmyslovými a výzkumnými  partnery regionů.
4. Návazná spolupráce v aplikovaném výzkumu (Horizont 2020 atd) a výměny vědeckých pracovníků. Jako cílová hodnota byly stanoveny dva společné výzkumné návrhy projektu.
5. Integrace vývojového prostředí do výuky.