POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.11.2020 - 06.11.2020
Typ akce: Kulatý stůl

Dne 6.11.2020 proběhlo jednání partnerů k projektu Interop ve Vídni. Byly projednány následující body: Technické prezentace Příprava zprávy LP za období 2 Projektový management Různé Další schůzka
  • Prezentace o generování rušení pro systémy BLE. Diskuse o nových koncepcích, jak komprimovat naměřená data a / nebo jak efektivně zaznamenávat scénáře interference.
    Živé demo přenosu obrazu do časově-frekvenčního interferenčního spektra a záznamu tohoto signálu jiným SDR-vzorkovačem.
  • Technická aktualizace na platformě FPGA. Streamování nyní funguje přes TCP plnou rychlostí, byl implementován server SCPI. Platforma byla úspěšně použita k měření interferencí RFID, která jsou aktuálně vyhodnocována. Probíhá testování řetězů Rx / Tx.
  • Přenosný analyzátor LoRa-Packet dokončen pro pilotní studii zaměřené na problémy s rušením mezi RFID a LoRaWAN. Původně plánovaná pilotní studie byla proto vzhledem k aktuálnímu významu těchto technologií rozšířena i na tato témata.
  • Prezentace “memoryless nonlinear L2-Systems”