POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2016 - 31.08.2019

Alokované prostředky EFRR:

1 344 573,23 €

Číslo projektu:

ATCZ14

Zkratka:

CAC-SuMeR

Vedoucí partner:

FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jaroslaw Jacak (jaroslaw.jacak@fh-linz.at)

Partneři projektu:

  • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

O projektu:

Cílem projektu je vybudování laboratoře lékařské techniky, umožňující nový způsob cíleného výzkumu, jehož záměrem je výroba nosných struktur podobných lidským orgánům v oblasti biotechnologie

Nejnovější události

16.12.2019

Typ akce: Konference
16.12.2019

Typ akce: Konference
16.12.2019

Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Cílem této přeshraniční spolupráce je vybudování laboratoře lékařské techniky. To umožní nový způsob cíleného výzkumu, jehož záměrem je výroba nosných struktur podobných lidským orgánům v oblasti biotechnologie – se speciálním zaměřením na tkáňové inženýrství – a navíc vytvoření této laboratoře z úzce spolupracujících institucí bude dlouhodobě udržitelné.

Budou vyvinuty - pomocí strukturovacích technik na rakouské straně a nanobiologických i makroskopických analytických technik na české straně - modelové systémy, které umožňují zkoumat biologickou tkáň a její chování. Primárním cílem je zde trojrozměrný modelový systém pro cévy, který dovoluje zkoumat mechanismy tvorby cév, reakci na různé substance (např. cholesterol a glukózu) a jejich stimulaci uvnitř cévy. To umožňuje bližší zkoumání vzniku a vývoje arteriosklerózy až po analýzu látkové výměny přes hematoencefalickou bariéru. Plánujeme sledovat reakce uměle vytvořeného cévního systému, který obsahuje biologické buňky, za různých podmínek a na základě tohoto pozorování vytvořit modelový systém pro tvorbu tzv. „Plaques“ (zúžení cév z důvodu celulárních a biomolekulárních usazenin). Tento model dovolí i studium hematoencefalické bariéry v kontextu transportu patogenních virů jako např.: spouštěče klíšťové encefalitidy.

Na jedné straně poznatky získané generováním cév v oblasti litografického strukturování a na straně druhé biomolekulární analýza v měřítku nanometru umožní Rakousku a ČR podílet se na jedinečné a slibné progresivní technologii v oblasti bio senzoriky, a sice jako lídr v této oblasti. Vytvořené povrchy mohou v budoucnosti nacházet potenciální uplatnění u mnoha molekulárních čidel (např. těhotenské testy, proteinové čipy), stejně jako při výrobě 3D buněčných struktur, které mohou být využity při stimulované buněčné diferenciaci (umělé orgány, individuální výzkum implantátů a protéz).

Dalším důležitým hlediskem je zlepšení pracovních a vzdělávacích podmínek v daném regionu. Ke stanoveným rámcovým podmínkám proto patří perspektiva zahraničního vzdělání a excelentní výzkum, stejně jako opatření usnadňující mobilitu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců/zaměstnankyň, studentů/studentek a výměna jejich znalostí.

Výstupy projektu

  • Studie týkající se arteriosklerózy / virů
  • Polymery pro buněčné nosné struktury
  • Ramanovská mikroskopie
  • Vybavení laboratoře buněčných kultur
  • Mikrofluidika
  • Dvoufotonová litografie
  • Elektrofyziologický systém MIFE
  • Vytvoření modulárního systému pro výrobu umělých cév