POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.03.2017 - 31.08.2020

Alokované prostředky EFRR:

1 507 708,45 €

Číslo projektu:

ATCZ133

Zkratka:

Kompetenzzentrum MechanoBiologie

Vedoucí partner:

Donau Universität Krems

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Michael B. Fischer (michael.fischer@donau-uni.ac.at)

Partneři projektu:

  • Ludwig Boltzmann Gesellschaft Institut für experimentelle und klinische Traumatologie
  • Technische Universtität Wien
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v.v.i.
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

O projektu:

Cílem projektu je zřízení kompetenčního centra pro mechanobiologii, které přinese zvýšení výkonnosti, efektivity a povědomí prostřednictvím mezinárodní akademické spolupráce.

Nejnovější události

27.08.2020

Typ akce: Ostatní
16.10.2019 - 16.10.2019
Dne 16.10.2019 proběhlo v Telči 8. setkání vyšetřovatelů a manažerů v „Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR“. Jednalo se o setkání všech zúčastněných partnerů MechanoBiologického kompetenčního centra a zahrnovalo vědecké prezentace ITAM, LBI, FNUSA, USB a DUK. Byly představeny nejnovější výsledky a pokrok. Odpoledne byly diskutovány organizační aspekty současné a budoucí spolupráce mezi partnery projektu.
Typ akce: Konference
26.02.2019 - 26.02.2019
Am 26.02.2019 fand ein wissenschaftliches- und Projektmanagement-Treffen aller 6 Projektpartner im Lorenz Böhler Krankenhaus unter der Organisation des Ludwig Boltzmann Instituts für experimentelle und klinische Traumatologie in Wien statt.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Počet výzkumných ústavů v oblasti mechanobiologie v regenerativní medicíně v oblasti je nízký. Příslušná zařízení ale pracují ve všech zúčastněných regionech na nejvyšší úrovni, vzájemně se doplňují a mají vynikající výzkumnou a vývojovou infrastrukturu a vysoce kvalifikovaný personál. Pouze přeshraniční propojení výzkumných institucí umožňuje řešení složitých problémů v regenerativní medicíně (v oblasti srdce, cév, nervů, chrupavek a kostí) a dobré využití existující infrastruktury.
Z těchto důvodů bylo jako všeobecný cíl projektu zvoleno zřízení kompetenčního centra pro mechanobiologii, které přinese zvýšení výkonnosti, efektivity a povědomí prostřednictvím mezinárodní akademické spolupráce. To povede k významnému zkvalitnění výzkumných aktivit. Mladí vědci ve společných výzkumných programech přispějí k šíření znalostí v regionu i daleko mimo něj. Nové poznatky a zkušenosti, které kompetenční centrum mechanobiologie získá, mají význam na úrovni celé Evropy. Kompetenční centrum přispěje k programovému cíli rozvoje výzkumu v regionu.
Specifitou projektu je důraz na mechanobiologii (efekt průtoku krve, zatížení chrupavek a kostí, léčba rázovou vlnou), což je velmi inovativní pole regenerativní medicíny, kde jsou vyvíjeny léčebné postupy schopné nahradit drahé a dlouhodobé farmakologické léčby nebo opakované chirurgické zákroky. Projekt sleduje strategii podpory hojících mechanismů těla, jeho schopnosti obnovit dysfunkční buňky a tkáně. Mechanobiologie staví na poměrně levných metodách čímž se zlevňuje terapie. Projekt přispěje k cíli programu v oblasti zlepšení a rozšíření výzkumu a inovací prostřednictvím zapojení mladých vědců v klíčovém vědním oboru mechanobiologie, rozšířením a rozvojem vzdělávacích a tréninkových programů a podporou intenzivní přeshraniční výměny lidí i poznatků.

Výstupy projektu

  • Rozšiřování a zkvalitňování inovačního systému prostřednictvím sdílených kapacit VaV pro charakterizaci mechanobiologických signálních drah v rámci kompetenčního centra MechanoBiologie
  • Vytvoření nových a intenzifikace stávajících spoluprací při vývoji a optimalizaci tkáňových konstruktů po mechanobiologický výzkum
  • Společné přeshraniční využití stávajících kapacit pro optimalizaci biofyzikálních postupů/terapií v kompetenčním centru MechanoBiologie s využitím úspor vyvolaných větším rozsahem výzkumu
  • Společné přeshraniční využití stávajících kapacit pro integraci dat a metadat v rámci kompetenčního centra MechanoBiologie
  • Založení kompetenčního centra mechanobiologie v regenerativní medicíně