POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
27.08.2020

Typ akce: Ostatní
16.10.2019 - 16.10.2019
Dne 16.10.2019 proběhlo v Telči 8. setkání vyšetřovatelů a manažerů v „Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR“. Jednalo se o setkání všech zúčastněných partnerů MechanoBiologického kompetenčního centra a zahrnovalo vědecké prezentace ITAM, LBI, FNUSA, USB a DUK. Byly představeny nejnovější výsledky a pokrok. Odpoledne byly diskutovány organizační aspekty současné a budoucí spolupráce mezi partnery projektu.
Typ akce: Konference
26.02.2019 - 26.02.2019
Am 26.02.2019 fand ein wissenschaftliches- und Projektmanagement-Treffen aller 6 Projektpartner im Lorenz Böhler Krankenhaus unter der Organisation des Ludwig Boltzmann Instituts für experimentelle und klinische Traumatologie in Wien statt.
Typ akce: Konference
19.12.2018 - 19.12.2018
Dne 19.12.2018 se uskutečnilo sedmé zasedání vedoucího projektu na Institutu experimentální a klinické traumatologie společnosti Ludwiga Boltzmanna ve Vídni
Typ akce: Konference
02.10.2018
Dne 2. října 2018 se uskutečnilo 6. zasedání vědeckého a projektového managementu v Mezinárodním klinickém výzkumném středisku, Fakultní nemocnice sv. Anny v Brně.
Typ akce: Konference
10.07.2018
Dne 10. 7. 2018 se uskutečnilo 5. vědecké a projektové setkání na Dunajské univerzitě Krems.
Typ akce: Konference
25.04.2018
Dne 25. 4. 2018 se v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulty rybářství a ochrany vod, Ústavu komplexních systémů konalo 4. vědecké setkání zástupců projektových partnerů.
Typ akce: Konference
13.04.2018
Během Noci vědců prezentovala Dunajská universita,Krems veřejnosti své výzkumné zaměřeni, akce proběhla v rámciprojektu Interreg A V AT-CZ ATCZ133 Kompetenzzentrum MechanoBiologie
Typ akce: Ostatní
05.04.2018
5. dubna 2018 se uskutečnilo 4. zasedání vedoucích pracovníků projektu na Ústavu experimentální a klinické traumatologie společnosti Ludwiga Boltzmanna ve Vídni.
Typ akce: Konference
21.11.2017
Dne 21. 11. 2017 se uskutečnilo společné vědecké a manažerské setkání v Centru excelence Telč ((UTAM), formou prezentací představitelů týmů zapojených institucí, na němž byly diskutovány pokroky v uskutečňování společných aktivit.
Typ akce: Konference
12.09.2017
Dne 12. 9. 2017 se v prostorách TUW ve Vídni uskutečnilo vědecko&manažerské setkání zástupců projektových partnerů.
Typ akce: Konference
29.08.2017
Dne 29. 8. 2017 se ve Vídni, na Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle und klinische Traumatologie uskutečnilo setkání projektových manažerů z institucí, zapojených do společného projektu.
Typ akce: Konference
06.06.2017
Dne 6. června 2017 organizovalo Centrum pro translační medicínu (CTM) Mezinárodního centra klinického výzkumu ve Fakultní nemocnici sv. Anny Brno (FNUSA-ICRC, Česká republika) první setkání řešitelů projektu INTERREG VA Rakousko - Česká
Typ akce: Konference
17.05.2017
17. 5. 2017 se konalo setkání manažerů projektu na Ústavu Ludwiga Boltzmanna pro experimentální a klinickou traumatologii ve Vídni.
Typ akce: Konference
02.05.2017
Dne 2. 5. se na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích konal biowes trénink zaměřený na zprávu dat a metadat.
Typ akce: Seminář
31.03.2017
Kick-off meeting projektu ATCZ133 Kompetenční centrum mechanobiologie se konal 31. 3. 2017 na Dunajské univerzitě v Kremsu.
Typ akce: Konference