POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.07.2018
Typ akce: Konference

Dne 10. 7. 2018 se uskutečnilo 5. vědecké a projektové setkání na Dunajské univerzitě Krems.

Páté vědecké a projektové setkání se uskutečnilo na Dunajské univerzitě v Kremsu. Vedení projektu předložilo zprávu o stavu vykazování výsledků u projektových partnerů a na úrovni lead partnera a další harmonogram následujícího předkládání zpráv, zejména s ohledem na nová pravidla (verze 3). Byly předloženy první návrhy dohody o spolupráci s cílem zajistit udržitelnou spolupráci projektového konsorcia po dokončení projektu a stanovení dalšího společného přístupu. Ve vědecké části setkání partneři projektu prezentovali současný stav své vědecké práce na projektu.