POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.06.2019 - 31.05.2022

Alokované prostředky EFRR:

436 448,57 €

Číslo projektu:

ATCZ194

Zkratka:

INPOMED (Innovations in Poultry Medicine)

Vedoucí partner:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Ivan Rychlik (rychlik@vri.cz)

Partneři projektu:

  • Veterinärmedizinische Universität Wien

O projektu:

Užší odborná a mezikulturní spolupráce mezi oběma partnerskými institucemi a strategickými partnery pro aktivní spolupráci na poli vědy a drůbežářského průmyslu a ke zlepšení znalostní základny v tomto odvětví a v regionu.

Nejnovější události

23.05.2022
Minikonference INPOMED v Brně
Typ akce: Konference
23.05.2022
V připojeném souboru naleznete záznam ze závěrečné konference projektu INPOMED
Typ akce: Konference
22.03.2022 - 22.03.2022
Seminář a workshop pořádaný v rámci projektu „INPOMED – Innovations in Poultry Medicine“
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

Se zvyšující se výrobou, zaměstnaností a spotřebou hraje drůbežářský sektor v Rakousku i v České republice důležitou roli. Pro samotný drůbežářských sektor a následnou bezpečnost potravin má zdraví zvířat zásadní a klíčový význam. To v obou zemích zajišťuje veterinární služba často organizovaná jako malé a střední podniky, která pro svou činnost vyžaduje přísun nových poznatků z výzkumu a vývoje. K tomu je třeba kvalitní výzkum, který může účelně profitovat využitím synergických zkušeností a osvědčených příkladů z praxe. Hlavním cílem našeho projektu je proto vybudovat přeshraniční propojení mezi univerzitou, výzkumnou institucí a terénními veterinárním lékaři v chovech drůbeže a tím zlepšit pozici malých a středních podniků v drůbežářském průmyslu. Tento projekt navíc přispěje ke zvýšení bezpečnosti potravin a efektivity výroby, což nakonec přispěje i spotřebitelům.

Pro efektivitu a vysokou kvalitu služeb veterinárních klinik poskytovaných chovatelům drůbeže je zapotřebí nepřetržitého výzkumu a vývoje, což zároveň představuje trvalou výzvu pro zajištění zdrojů na tuto činnost. Přitom na výkonu klinik závisí zdraví a konkurenceschopnost drůbeže v jednotlivých regionech. V tomto projektu budou dvě výzkumné instituce (VRI a VUW) usilovat o a) přiblížení potřebám terénních veterinárních lékařů b) vytvoření silnější spolupráce v oblasti výzkumu veterinárními lékaři a c) zlepšení trvale udržitelné konkurenceschopnosti prostřednictvím implementace výsledků výzkumu do praxe. Toho bude dosaženo 

  • identifikací nejdůležitějších potřeb veterinárních lékařů, 
  • výzkumem a vývojem  této oblasti a
  • realizací pilotního projektu vývoje a spolupráce s VRI mezi VUW

Výstupy projektu

 

  • Výzkumné práce na podporu výzkumu a vývoje ve veterinární praxi v oblasti zdraví drůbeže, zejména imunologie a skladby střevní mikroflóry drůbeže.
  • Přeshraniční praktické vzdělávání a konzultace
  • Výměna vědeckého know-how