POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.12.2018 - 19.12.2018
Typ akce: Konference

Dne 19.12.2018 se uskutečnilo sedmé zasedání vedoucího projektu na Institutu experimentální a klinické traumatologie společnosti Ludwiga Boltzmanna ve Vídni

Sedmé setkání projektových manažerů se konalo v Institutu pro experimentální a klinickou traumatologii Ludwiga Boltzmanna ve Vídni. Schůzka projednala současný stav podávání zpráv na úrovni partnera projektu a vedoucího partnera a další časový harmonogram. Dalším cílem této schůzky byla diskuse podkladů pro dohodu o spolupráci uzavíranou mezi partnery projektu pro zajištění trvale udržitelného pokračování spolupráce po dobu trvání projektu. Příští vědecké zasedání se bude konat také ve Vídni na ústavu LBI pro experimentální a klinickou traumatologii na konci února nebo na začátku března.