POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.08.2017
Typ akce: Konference

Dne 29. 8. 2017 se ve Vídni, na Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle und klinische Traumatologie uskutečnilo setkání projektových manažerů z institucí, zapojených do společného projektu.

Toto setkání se zaměřilo tematicky na klíčové body pro předložení průběžné zprávy o provádění projektu s cílem zajištění řádného procesu doplnění a předložení zprávy. Společné nástroje komunikace a diseminace výsledků projektu, jako například iBox, byly společně analyzovány.

Galerie