POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
16.10.2019 - 16.10.2019
Typ akce: Konference

Dne 16.10.2019 proběhlo v Telči 8. setkání vyšetřovatelů a manažerů v „Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR“. Jednalo se o setkání všech zúčastněných partnerů MechanoBiologického kompetenčního centra a zahrnovalo vědecké prezentace ITAM, LBI, FNUSA, USB a DUK. Byly představeny nejnovější výsledky a pokrok. Odpoledne byly diskutovány organizační aspekty současné a budoucí spolupráce mezi partnery projektu.