POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.09.2017
Typ akce: Konference

Dne 12. 9. 2017 se v prostorách TUW ve Vídni uskutečnilo vědecko&manažerské setkání zástupců projektových partnerů.

Setkání PP projektu “Kompetenzzentrum MechanoBiologie”, spolufinancovaného z operačního programu Interreg AT-CZ se zúčastnili zástupci všech zapojených institucí. Na setkání byly prezentovány stěžejní oblasti výzkumu uskutečňovaného v rámci projektu.Na místě proběhla rovněž komentovaná prohlídka laboratořemi Institutu aplikované syntetické chemie, kterou vedl prof.Dr. Peter Ertl, díky níž účastníci získali přehled o vybavení tohoto pracoviště, využitelném pro účely společného projektu.Na základě tohoto setkání byla vypracována situační zpráva za období prvního ½ roku a rovněž byl připraven plán transferu znalostí a harmonogram prováděných experimentů, výměnných pobytů studentů a pracovníků, zapojených do společného projektu a další společné kroky.Další setkání je naplánováno na konec listopadu a uskuteční se v prostorách Centra excelence v Telči, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Galerie