POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
02.05.2017
Typ akce: Seminář

Dne 2. 5. se na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích konal biowes trénink zaměřený na zprávu dat a metadat.

Dne 2.5.2017 proběhl seminář s cílem seznámit účastníky (zástupci partnerů projektu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, projekt ATCZ133 „Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer Medizin“) se systémem pro management experimentálních dat a metadat pro potřeby projektu. V úvodu se účastníci seznámili s koncepcí systému bioWES. Funkcionalita systému byla demonstrována na ukázkovém příkladu biokompatibility materiálů. V druhé části školení si účastníci nainstalovali systém na vlastní počítače a vyzkoušeli si všechny základní kroky od návrhu protokolu až po sdílení a vyhledávání. Závěr semináře byl věnován krátké diskusi o nasazení a využitelnosti systému pro projekt a na jednotlivých pracovištích.

Galerie