POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
17.05.2017
Typ akce: Konference

17. 5. 2017 se konalo setkání manažerů projektu na Ústavu Ludwiga Boltzmanna pro experimentální a klinickou traumatologii ve Vídni.

A tomto prvním setkání se ustanovily důležité postupy interní komunikace a organizace projektu. Projednávaly se též otázky oprávněnosti financování jednotlivých nákladů projektu a pravidla publicity. Bylo dohodnuto, že se manažeři projektu budou scházet jednou měsíčně, vždy na konci období za něž je třeba podat zprávu, čímž bude zajištěna její včasná kompletace.