POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.11.2017
Typ akce: Konference

Dne 21. 11. 2017 se uskutečnilo společné vědecké a manažerské setkání v Centru excelence Telč ((UTAM), formou prezentací představitelů týmů zapojených institucí, na němž byly diskutovány pokroky v uskutečňování společných aktivit.

Z pohledu managementu bylo ústředním tématem doplnění reportu v části týkající se cílových skupin a společný postup koordinovaný LP. Dále pak formální náležitosti žádostí o změny jak za jednotlivé partnery a společně ze strany LP.

Galerie