POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
05.04.2018
Typ akce: Konference

5. dubna 2018 se uskutečnilo 4. zasedání vedoucích pracovníků projektu na Ústavu experimentální a klinické traumatologie společnosti Ludwiga Boltzmanna ve Vídni.

4. zasedání pro řízení projektů se konalo v Institutu pro experimentální a klinickou traumatologii společnosti Ludwiga Boltzmanna ve Vídni. Zkušenosti z vykazování výsledků byly diskutovány mezi partnery a s vedoucím partnerem a byl definován společný postup pro další vykazovaná období. Dále se diskutovalo o základních bodech plánované dohody o spolupráci, která by měla zajistit pokračování spolupráce všech partnerů udržitelným způsobem po skončení projektu. Datum příštího vědeckého zasedání bylo stanoveno na 25. 4. v Nových Hradech. Další schůzka vedení projektu je naplánována na červen do Kremsu