POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.03.2017 - 22.03.2017
Typ akce: Kulatý stůl

Na půdě Biologického centra AV ČR, v. v. i. došlo dne 22. března 2017 k úvodnímu setkání LP a PP projektu ATCZ52.

Na půdě Biologického centra AV ČR, v. v. i. došlo dne 22. března 2017 k úvodnímu setkání LP a PP projektu ATCZ52.

Hlavní řešitel za BC, pan Dr. Petr Šimek seznámil členy týmů navzájem a zároveň představil hlavní úkoly řešeného projektu.

Mezi tématy, která partneři projednávali, patřilo:

  • termín uzavření partnerské smlouvy, který závisí na vydání smlouvy k projektu poskytovatelem,
  • možné změny v projektu a jeho rozpočtu
  • plán společných akcí na rok 2017 a 2018
  • administrace projektu
  • seznámení s technickými parametry plánovaného zařízení oběma partnery.