POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.02.2020 - 11.02.2020
Typ akce: Workshop

Od 10.02. do 11.02.2020 proběhlo závěrečné setkání partnerů projektu pro projekt Interreg AT-CZ 52 METABO-BL „Infrastruktura pro metabolomický výzkum a lékařskou chemii“ na univerzitě Johannes Kepler (Linz). V rámci tohoto závěrečného setkání byly projednány strategie další udržitelné spolupráce mezi rakouskými partnery (strategickými a projektovými partnery) a vedoucím partnerem, Biologickým centrem Akademie věd České republiky v Budweis a českými strategickými partnery. Zvláštní pozornost byla věnována také diskuzi o vzájemné výměně studentů a vědců. Byly také projednány nápady na společné přeshraniční výzkumné projekty. V rámci tohoto setkání měli účastníci možnost navštívit centrum lékařského výzkumu na JKU a metabolomické laboratoře Ústavu pro analytickou chemii (JKU), které byly nově vytvořeny v rámci projektu AT-CZ 52.

Galerie