POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.11.2017 - 14.11.2017
Typ akce: Kulatý stůl

První setkání strategické metabolomické iniciativy partnerů z Biologického centra AV ČR, v. v. i., Johannes Kepler Universität, Universität Regensburg a zástupců strategických partnerů.

První setkání strategické metabolomické iniciativy, resp. první bilanční meeting partnerů z Biologického centra AV ČR, v. v. i., Johannes Kepler Universität, Universität Regensburg a zástupců strategických partnerů se uskutečnilo 14. 11. 2017 na půdě Biologického centra. 

Obsahem bilančního meetingu bylo seznámení týmů a strategií týmů, které participují na řešení projektů ATCZ52 a BYCZ118, jež spojuje řešená problematika - tj. metabolomika, výměna zkušeností při řešení projektů, návrhy na prohloubení spolupráce a síťování, dostupnost klinických vzorků pro metabolomickou skupinu, seznámení s dalšími projekty partnerů a představení perspektiv další spolupráce.

Došlo i k představení strategických partnerů a vysvětlení jejich role v projektech ostatním členům setkání. To vše za účasti paní Evy Birner z Regionální koordinační kanceláře Horní Falc, Evropský region Dunaj-Vltava.

 

Galerie