POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
17.07.2019
Typ akce: Workshop

Protein Data Bank (PDB) je jediný globální archiv experimentálně určených trojrozměrných (3D) strukturních dat biologických makromolekul. Tento workshop je určen jak pro pokročilé uživatele PDB, tak pro začátečníky.