POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.05.2017 - 11.05.2017
Typ akce: Workshop

Next Generation Sequencing je jednou z nepoužívanějších metod v biologickém výzkumu. Neustále jsou vyvíjeny nové přístroje a metody pro sekvenování. Proto odborníci z VBCF přinesli nové znalosti o sekvenování mRNA do CEITECu.

Praktický workshop pro interní uživatele zaměřený na sekvenování RNA se uskutečnil ve dnech 10. – 11. května 2017 ve sdílené laboratoři Genomika na CEITEC. Účastníci tohoto workshopu měli možnost se seznámit s problematikou kontroly kvality vzorku, přípravou knihovny a kontrolou kvality m RNA a rovněž s kontrolou kvality sekvenčních dat. Dvoudenního workshopu se zúčastnilo 17 účastníků.

Galerie