POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.02.2017 - 28.02.2018
Typ akce: Školení

Bioinformatické kursy pro uživatele z akademické a privátní sféry.

V průběhu projektu do února 2018 jsme uspořádali celkem 11 bioinformatických kursů zaměřených na praktické využití bioinformatiky v biologickém výzkumu, jejichž cílem je rychlé a efektivní vyhodnocení a zpracování dat získaných při výzkumu. Účastníci kursů měli možnost se seznámit s novými metodami a přístupy v oblasti bioinformatiky pod vedením Dr. Andráse Aszódi. Kursy jsou otevřeny jak pro zájemce z řad akademické veřejnosti z přeshraničního regionu, tak pro zákazníky z orivátního sektoru.

Galerie