POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.11.2018
Typ akce: Seminář

Core Facility Biomolecular Interactions and Crystallization (CEITEC-MU) a Protein Technologies (VBCF)si Vás dovolují pozvat na sérii přednášek zaměřených na aplikaci pokročilých metod v biologických vědách - od CRISPR / Cas9 přes rozdíly mezi různými typy tagů až po možné metody pro přiřazení funkcí neznámým proteinům. Budou prezentovány metody ve strukturní virologii, stejně jako problémy při studiu peptidů interagujících s membránou.

Galerie