POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.06.2017 - 11.04.2017
Typ akce: Konference

U příležitosti otevření nové core facility Plant Sciences na CEITEC-Masarykova univerzita v Brně byla uspořádána konference s pozvanými odborníky v oboru molekulární biologie rostlin.

11. dubna 2017 se uskutečnil první meeting organizovaný sdílenou laboratoří Rostlinného výzkumu na CEITEC. Jednalo se o první příležitost k setkání s potenciálními uživateli této nově ustavené Core Facility na CEITEC. Tato událost oficiálně nastartovala úzkou spolupráci mezi CEITEC a VBCF v oblasti rostlinného výzkumu a fenotypizace. Meetingu se zúčastnilo 58 účastníků, z nichž 37 bylo z externích institucí (např. CREA Hydro & Energy, Crop Research Institute, Potato Research Institute, Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i., apod.)

Galerie